Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 3-7-2023

Instructie compliance officer

Praktijkhandreiking

Deze praktijkhandreiking richt zich op een nadere invulling van hoofdstuk 2 Compliancefunctie van het Handboek Kwaliteit.

De persoon die namens het bestuur wordt aangesteld om invulling te geven aan de compliancefunctie binnen de praktijk, zoals opgenomen in paragraaf 2.2, wordt in het vervolg van deze instructie aangeduid als compliance officer (CO).

Als bijlage bij deze Instructie compliance officer is een voorbeeld werkprogramma compliance officer (CO) opgenomen. Hierbij kan worden gekozen uit vijf varianten. Deze varianten sluiten aan bij het -in mei 2023 geactualiseerde- Handboek Kwaliteit dat eveneens vijf varianten kent.

Ten opzichte van de vorige versies van het werkprogramma CO (daterend uit november 2021) zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en wijzigingen c.q. verduidelijkingen met betrekking tot relevante wet- en regelgeving sindsdien.