Thuis in uw branche

Procedure Dossierinspectie

Procedure

  • Publicatiedatum: 21-6-2023

Deze procedurebeschrijving richt zich op de uitvoering van jaarlijkse dossierinspectie binnen een accountantsorganisatie respectievelijk accountantskantoor.

Het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) schrijft in artikel 22 voor dat een accountantsorganisatie de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing dient te waarborgen. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) schrijven in artikel 22-1 voor dat ten minste jaarlijks het stelsel van kwaliteitsbeheersing wordt geëvalueerd. Jaarlijkse interne dossierinspectie maakt onderdeel uit van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

NB: Hoofdstuk 4 'Opmerkingen naar aanleiding van externe reviews' is op 21 juni 2023 geactualiseerd.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.