Thuis in uw branche

Advocatenbrief

Voorbeeld

  • Publicatiedatum: 5-5-2022

Het voorbeeld 'Advocatenbrief' is een voorbeeldtekst die u kunt gebruiken als u, ten behoeve van de jaarrekeningcontrole, informatie wilt van de juridisch adviseur van uw cliënt.

Die informatie betreft aanhangig gemaakte, c.q. te verwachte juridische procedures, dan wel ingediende claims tegen de onderneming van uw cliënt.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.