Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 18-5-2022

Tekst website VAO art. 27

Voorbeeld

Ingevolge artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient elke accountantsorganisatie te beschikken over een zogenaamde klokkenluidersregeling. U kunt de voorbeeldtekst gebruiken, zodat u voldoet aan artikel 27.

U kunt de voorbeeldtekst gebruiken, zodat u voldoet aan artikel 27.