Thuis in uw branche

Tekst website VAO art. 27

Voorbeeld

  • Publicatiedatum: 18-5-2022

Ingevolge artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient elke accountantsorganisatie te beschikken over een zogenaamde klokkenluidersregeling. U kunt de voorbeeldtekst gebruiken, zodat u voldoet aan artikel 27.

U kunt de voorbeeldtekst gebruiken, zodat u voldoet aan artikel 27.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.