Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 19-11-2019

Procedure incidentenregeling

Voorbeeld
De incidentenregeling waarborgt onder meer dat er procedures en regels zijn vastgesteld voor de omgang met en vastlegging van incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integere bedrijfsuitoefening van uw organisatie.

In het voorbeeld 'Procedure incidentenregeling' staat wat u moet doen als er een incident wordt gemeld en welke procedure uw accountantsorganisatie dan moet doorlopen.

In het SRA-Handboek Kwaliteit zijn de hoofdlijnen van de procedure inzake incidenten uitgewerkt. Ook kunt u gebruikmaken van de praktijkhandreiking Schendingen en Incidenten.