Thuis in uw branche

Aanpassing prijsmodel Unit4 Personeel & Salaris

  • Publicatiedatum: 29-9-2016

Vlak vóór de zomervakantie is Unit4 gestart met het benaderen van zijn klanten die gebruik maken van Unit4 Personeel & Salaris. In eerste instantie richtte de softwareleverancier zich op de kantoren die tot 3.000 verloningen per maand uitvoeren, met de mededeling dat een aanpassing van het prijsmodel zou worden doorgevoerd.

Deze aanpassing blijkt in de praktijk in de meeste gevallen tot enorme kostenstijgingen (300-600%) te leiden. Bovendien kondigde Unit4 ook aan dat deze aanpassing van het prijsmodel op zeer korte termijn zou worden geëffectueerd. De eerste groep kantoren kreeg een maand de tijd. Inmiddels is Unit4 ook de volgende groep kantoren (> 3.000 verloningen)  aan het benaderen en melden zich opnieuw kantoren bij SRA die zeer verontwaardigd zijn over de gang van zaken. Ook bij hen is er sprake van grote prijsstijgingen en zeer korte ingangstermijnen.

Pro forma opzegging?

UNIT4 Personeel en SalarisSRA is over deze kwestie al enige tijd met Unit4 in gesprek. Binnenkort vindt overleg plaats op bestuurlijk niveau. De uitkomsten daarvan kunnen we op dit moment nog niet voorspellen, maar er nadert inmiddels wel een deadline die u wellicht niet zou willen missen: het opzeggen van uw contract voor Unit4 Personeel & salaris kan namelijk uitsluitend per 1 januari, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Mocht u overwegen op zoek te gaan naar een alternatief salarispakket, dan is het wel raadzaam deze opzegtermijn niet over het hoofd te zien. Uw contract wordt anders immers met een jaar verlengd.

Ons advies is om in overweging te nemen vóór 1 oktober een pro forma opzegging van uw contract Unit4 Personeel & Salaris in te sturen, zodat u weer even tijd wint om uw route te bepalen.

Meld u bij SRA!

Er hebben zich de afgelopen weken al diverse kantoren bij SRA gemeld over deze kwestie. Als SRA  hebben we ook zelf kantoren benaderd, waarvan wij weten dat ze met Unit4 P&S werken. Mochten wij met u als gebruiker nog geen contact hebben gehad, dan kunt u zich vanzelfsprekend alsnog bij SRA melden. Wij houden u dan van onze vervolgstappen op de hoogte.

U kunt zich melden bij Menno Kooreman (E mkooreman@sra.nl of T 030-6566060) of Tony van Oorschot (E tvanoorschot@sra.nl of T 030-6566060).