Thuis in uw branche

Commissie Toekomst Accountancy

 • Publicatiedatum: 28-1-2019

Op 18 december 2018 heeft minister Hoekstra van Financiën de Commissie Toekomst Accountancy (CTA) ingesteld. Deze commissie onder leiding van prof. mr. Annetje Ottow heeft de volgende opdracht meegekregen:

 1. De commissie krijgt tot taak onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam verbeterd kan worden, welke beleids- of wetswijzigingen daarvoor wenselijk zijn en of die wijzigingen juridisch haalbaar zijn.
 2. De beleids- of wetswijzigingen waarover de commissie adviseert, omvatten:
  a. de mogelijkheden tot optimalisatie van de huidige structuur van de accountancysector;
  b. wijzigingen van de structuur van de accountancysector die in het maatschappelijk debat reeds zijn geagendeerd, waaronder afzondering van de wettelijke controlepraktijk, controle van publieke instellingen van overheidswege en het beleggen van de benoeming van de externe accountant bij een onafhankelijke derde partij.
 3. De commissie betrekt bij haar advisering ten minste:
  a. de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten, opgenomen in het rapport "Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector";
  b. de internationale context van de accountancysector, waaronder de marktstructuur en het Europese juridische kader en de vraag of eventuele beleids- of wetswijzigingen binnen dit kader op nationaal dan wel op Europees niveau juridisch haalbaar zijn;
  c. de positieve en negatieve effecten van eventuele beleids- of wetswijzigingen; en
  d. de proportionaliteit van de maatregelen voor de accountancysector en de publieke en private controlecliënten.

Het SRA-bestuur formuleert op dit moment haar standpunten, waarover zij de CTA zal informeren en het gesprek wil aangaan.