Thuis in uw branche

Duidelijkheid over NVKS

  • Publicatiedatum: 7-3-2017

SRA heeft diverse besprekingen op verschillend niveau gevoerd met de NBA om meer duidelijkheid te krijgen over de letter en de effecten van de NVKS.

Met name artikel 8 lijkt daarbij te leiden tot verschil van mening op de vaktechnische bureaus. Inmiddels is afgesproken een en ander juridisch te toetsen. Wordt vervolgd.