Thuis in uw branche

Extra controlevragen als u de BelastingTelefoon belt

  • Publicatiedatum: 30-4-2015

Alle belastingconsulenten krijgen op donderdag 30 april een brief waarin zij erop worden gewezen dat er vanaf 1 juni 2015 voortaan extra controlevragen worden gesteld bij het bellen naar de BelastingTelefoon.

Doel van de extra controlevragen is het nog veiliger uitwisselen van persoonlijke gegevens. Als u de Helpdesk Intermediairs belt, krijgt u vanaf 1 juni 1 of meer controlevragen over uw klanten. U kunt dan denken aan de datum van de laatste aangifte of het bedrag dat uw klant moet betalen of terugkrijgt.

Ook ondernemers krijgen een extra controlevraag wanneer zij bellen met de BelastingTelefoon. Vanaf 1 juni wordt dan gevraagd naar de laatste 3 cijfers van hun gebruikersnaam waarmee zij inloggen.

Lees meer over de extra controlevragen in onderstaande brief van de BelastingTelefoon.

Download