Thuis in uw branche

In het Publiek Belang en Werkgroep niet-OOB-kantoren

  • Publicatiedatum: 8-9-2015

De werkgroep niet-OOB-kantoren heeft inmiddels de 53 maatregelen uit het rapport In het Publiek Belang ‘vertaald’ in voorstellen tot kwaliteitsverbeteringen die praktisch toepasbaar zijn voor kantoren werkzaam in het niet-OOB/mkb-segment.

Nadat zowel de Regiegroep als het NBA-bestuur deze voorstellen heeft goedgekeurd, zullen alle accountantsorganisaties die opereren in het controledomein worden bijgepraat over de noodzakelijke maatregelen voor de toekomst van het vak. NBA zal deze kar samen met SRA trekken. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we nu al naar de komende SRA Adviseur die begin oktober 2015 verschijnt.

Terug naar Belangenbehartiging: ontwikkelingen 2015 >>