Thuis in uw branche

Op verzoek van Wiebes stemt Eerste Kamer niet over Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

  • Publicatiedatum: 20-12-2016

Staatssecretaris Wiebes heeft voorgesteld de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in de Eerste Kamer uit te stellen. Wiebes heeft signalen gekregen over gebruik van de mogelijkheden om de indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen.

Hij wil inzicht hebben in de effecten en bereidt een novelle voor met eventueel flankerende maatregelen en een wijziging van de datum van inwerkingtreding. SRA heeft met RB en NOAB actief lobby gevoerd rond dit dossier. Uiteraard zullen we ook de komende periode dit actief blijven volgen.

Belastingplan 2017 aangenomen

De Eerste Kamer nam op 20 december wel het Belastingplan 2017 aangenomen. Ook voor de Overige Fiscale Maatregelen 2017, de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 en de Wet uitwisseling over rulings stemde de Eerste Kamer positief. Datzelfde geldt voor het voorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting. 

Moties

De Eerste Kamer nam de motie over de afbouw van de ouderenkorting aan. De motie waarin was gevraagd om een verdubbeling van de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing is aangehouden. De motie over het stellen van substance-eisen aan vennootschappen verwierp de Eerste Kamer. Verder is het voorstel Uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten en zijn diverse begrotingsstaten als hamerstuk afgedaan.

Meer informatie