Thuis in uw branche

Rechtsherstel box 3: vervolgbespreking koepelorganisaties en ministerie

  • Publicatiedatum: 17-10-2022
Box 3

De koepelorganisaties SRA, NBA, NOAB, NOB en RB gaan een dezer dagen (week 42) opnieuw met het ministerie van Financiën om de tafel om te spreken over het rechtsherstel box 3 en de verwachte massale toename van verzoeken voor ambtshalve vermindering en bezwaarschriften. Ook de Bond voor Belastingbetalers en de Consumentenbond schuiven aan bij dat gesprek.

Op basis van recente gesprekken en communicatie met hun achterban verwachten de koepelorganisaties dat hun leden op korte termijn massaal overgaan tot het indienen van verzoeken tot ambtshalve vermindering en bezwaarschriften ter behoud van rechten voor het jaar 2017 en later. Dat hebben de koepels ook al eerder aangegeven in een brief aan het ministerie van Financiën van 22 september.

Uitvoeringstechnische problemen

Die verzoeken tot ambtshalve vermindering en bezwaarschriften leiden naar verwachting tot uitvoeringstechnische problemen bij de Belastingdienst en fiscaal dienstverleners. Aan de andere kant willen de koepels uiteraard het rechtsherstel van de klanten van fiscaal dienstverleners bewaken. Wat zijn de beste oplossingen voor de klanten van fiscaal dienstverleners, fiscaal dienstverleners en het ministerie van Financiën? De koepels en het ministerie zijn daar nu over met elkaar in gesprek.

Besluit staatssecretaris

De koepels willen prioriteit geven aan het voorkomen van een stortvloed van verzoeken tot ambtshalve vermindering en bezwaarschriften, zonder dat het de rechten van belastingplichtigen voor box 3 schaadt. Het is daarom naar hun mening wenselijk dat staatssecretaris Van Rij niet veel later dan half november met voorstellen komt om een stortvloed aan brieven te voorkomen. Het gaat dan over bijvoorbeeld een mogelijke oplossing dat er een massaal bezwaarprocedure, zoals die voor 2016 gold, komt. Hiermee zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden dat een massaal bezwaarprocedure voor een ieder gaat gelden, ongeacht of er daadwerkelijk bezwaar is ingesteld.

Hou onze site in de gaten!

Zorg dat u op de hoogte blijft van de actuele situatie rond box 3 en mogelijke oplossingen vanuit het ministerie. Na het gesprek met het ministerie zullen we met nadere informatie komen.

Eerder brachten wij