Thuis in uw branche

Rondetafelgesprek Accountancy in Tweede Kamer

  • Publicatiedatum: 14-3-2024
Administratie

Op 20 maart aanstaande organiseert de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wijzigingswet accountancysector. SRA is daarvoor naast AFM en NBA ook uitgenodigd, voorzitter Diana Clement zal als deelnemer aanschuiven.

Doel van de bijeenkomst is om te inventariseren hoe de verschillende stakeholders aankijken tegen het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt. Dat wetsvoorstel (de Wijzigingswet) is immers op verschillende aspecten gewijzigd ten opzichte van de versie die in 2021 in consultatie is gegaan (Wet toekomst accountancysector).

Toets der kritiek

Hierbij is ook relevant dat verschillende adviesinstanties zoals de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens kritisch waren op onderdelen van het wetsvoorstel. Een rondetafelgesprek kan de commissie helpen om te beoordelen in hoeverre aan bepaalde bezwaren en adviezen in het wetsvoorstel tegemoet is gekomen. SRA heeft een position paper opgesteld ten behoeve van het rondetafelgesprek met de Kamerleden. 

Live volgen

Het rondetafelgesprek wordt georganiseerd door commissielid Tom van der Lee (GL/PvdA); als rapporteur verdiept hij zich in het dossier Accountancy en adviseert de commissie over behandeling.

De bijeenkomst van volgende week woensdag is openbaar en live te volgen. Vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur kunt u meekijken via een livestream op de website van de Tweede Kamer.

Wetenschappelijke blik

Naast het overleg met stakeholders wordt ook een zogenaamde technische briefing georganiseerd: wetenschappers prof. dr. Anna Gold (VU Amsterdam) en dr. Dennis Veltrop (Rijksuniversiteit Groningen) hebben het wetsvoorstel geanalyseerd. Zij geven vanuit wetenschappelijk oogpunt advies aan de commissie. De technische briefing vindt plaats op donderdag 14 maart.

Download Wetenschapstoets Wijzigingswet accountancysector