Thuis in uw branche

SRA reageert op consultatie Voorgestelde wijzigingen Standaard 4410H

  • Publicatiedatum: 22-12-2015

SRA Commissie Kwaliteit Vaktechniek heeft gereageerd op de Consultatie die verband houdt met de micro-entiteiten. Kern van het meerderheidsstandpunt is dat de betrokkenheid van de accountant centraal staat.

Uit een aantal oogpunten verdient het de voorkeur om ook de jaarrekening micro-entiteiten onder de werking van Standaard 4410H te brengen.

De meningen over hoe om te gaan met de jaarrekening micro-entiteiten zijn verdeeld. Op 4 december 2015 was SRA aanwezig bij een rondetafelbijeenkomst van de NBA over het voorstel om standaard 4410 verplicht te stellen bij het opstellen van een BW2- jaarrekening voor een micro-entiteit.

Voor- en tegenstanders

Voor- en tegenstanders van het voorstel zijn van mening zijn dat de kwaliteit en toegevoegde waarde van een accountant geborgd moeten zijn. De voorstanders van het voorstel zien die borging in het toepassen van Standaard 4410 en de toetsing daarop. Dit als slotstuk van kwaliteit bevorderende zaken zoals opleiding, permanente educatie, tuchtrecht en VGBA. Een deel van de tegenstanders ziet de VGBA als voldoende borging van de kwaliteit. Anderen zoeken het in een aangepaste standaard, die meer toegespitst is op de werkzaamheden bij een micro-entiteit.


Extra info van SRA-Vaktechniek


Extra info van SRA-Educatie