Thuis in uw branche

SRA roept politiek op: 'Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk'

  • Publicatiedatum: 16-11-2023
Manifest SRA Tweede Kamerverkiezingen

Op 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Grote maatschappelijke uitdagingen, geopolitieke problemen, krapte op de arbeidsmarkt en de onderliggende vertrouwens- en solidariteitscrisis: het zijn slechts enkele voorbeelden van verkiezingsthema’s die uiteindelijk hun weerslag zullen hebben op keuzes voor onze toekomstige economie, welvaart en samenleving.

Voor een toekomstbestendig welvarend Nederland is het noodzakelijk om de economische motor, het mkb, draaiende te houden. Mkb-ondernemingen zijn verantwoordelijk voor 60% van de toegevoegde waarde binnen de economie en voor 70% van de werkgelegenheid, en daarmee de ruggengraat van de Nederlandse economie. Driekwart van de ondernemers verwacht na de verkiezingen echter geconfronteerd te worden met vooral meer eisen, meer regels en hogere kosten.

Download / bekijk het SRA-manifest 'Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk'

Wilt u ons geluid of manifest delen? Dan kunt u deze voorbeeldtekst gebruiken voor op uw eigen website, in een nieuwsbrief of voor social media.

Praktijkervaring

Als adviseurs van meer dan 55% van de mkb-ondernemingen en als controleurs van zo’n 40% van alle reguliere controleplichtige entiteiten, ervaren de SRA-accountantskantoren dagelijks met welke regeldruk (nalevingskosten, administratieve- én toezichtlasten) hun klanten in het mkb worden geconfronteerd. Regeldruk ontstaat doordat de overheid regelmatig op basis van incidenten maatregelen neemt en nieuwe wet- en regelgeving opstelt. Dit overheidswantrouwen schaadt het mkb en kost uiteindelijk de hele samenleving veel.

Waarde onder druk

Voor een gezond, florerend mkb zijn ook sterke accountantskantoren nodig. Accountantskantoren verenigd in SRA en de bevlogen professionals die er werken, staan elke dag hun mkb-klanten terzijde. Zij voegen voor een heterogene groep van stakeholders en eindgebruikers betrouwbaarheid op maat toe aan economie en samenleving. Als controleur en als trusted advisor zijn zij thuis in iedere branche, en worden daarom zeer gewaardeerd door ondernemer en onderneming. Deze toegevoegde waarde staat echter ook onder druk.

Veel gaat gewoon goed

Door incidenten bij enkele kantoren in het wettelijke controle (Wta)-domein, is het vertrouwen in de 'hele sector' tanend. Om dat vertrouwen te herstellen vertonen partijen een controlereflex door maatregel op maatregel te stapelen, terwijl er toch zoveel goed gaat bij de andere 20.000 wettelijke controleopdrachten. Vanzelfsprekend: excessen moet worden aangepakt. Maar in plaats van in de heterogene groep van Wta-vergunninghouders vanuit vertrouwen te kijken naar passende oplossingen, krijgt de 'hele sector' 'one size fits all'-maatregelen opgelegd die kunnen leiden tot een neerwaartse spiraal.

Neerwaartse spiraal doorbreken

Vandaag publiceert SRA een manifest getiteld 'Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk'. We doen daarin een aantal concrete oproepen aan de politiek. De inzet van SRA is om de neerwaartse spiraal te doorbreken, om regeldruk en incidentenpolitiek in heel ondernemend Nederland om te buigen. Wij vinden het belangrijk en noodzakelijk om gezamenlijk met alle relevante partijen te investeren in vertrouwen, vereenvoudiging, voorspelbaarheid en oplossingen op maat. Dat is essentieel voor een florerend mkb, sterke accountantskantoren, blijvende welvaart, banen, innovaties en maatschappelijke transities.

Ondersteun ons manifest

We nodigen u van harte uit om dit manifest te ondersteunen door het op uw eigen website te plaatsen en te delen via social media. Zo geven we samen als SRA-accountantskantoren een duidelijk signaal: 'Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk'.