Thuis in uw branche

Unit4 Personeel & Salaris: wat is de stand van zaken?

  • Publicatiedatum: 17-1-2017

De tweede helft van 2016 stond voor gebruikers van Unit4 Personeel & Salaris in het teken van de doorgevoerde prijsaanpassing, die voor veel kantoren leidde tot een forse verhoging van de jaarlijkse kosten. SRA heeft, zodra wij hiervan op de hoogte waren gebracht, contact gezocht én onderhouden met Unit4 en heeft leden op de hoogte gehouden van de voortgang in deze kwestie.

Wij hebben gemerkt dat Unit4 vervolgens met vele kantoren 1 op 1 in gesprek is gegaan om te overleggen of er beter rekening kon worden gehouden met specifieke omstandigheden van het kantoor. Uit reacties hebben wij begrepen dat dit in veel gevallen heeft geleid tot een matiging van de prijsverhoging.

UNIT4 Personeel en SalarisTevens vonden wij dat de inhoudelijke berichtgeving over de prijsaanpassing vanuit Unit4 in eerste instantie tekort heeft geschoten. Daarom hebben wij aan Unit4 voorgesteld om een extra voorlichtingsbijeenkomst te beleggen om die tekst en uitleg alsnog te geven. Tevens willen we de gelegenheid bieden aan kantoren vragen te stellen en hun casus met een medewerker van Unit4 te bespreken. Unit4 wilde hier graag zijn medewerking aan verlenen, maar helaas hebben wij deze bijeenkomst vanwege te weinig aanmeldingen moeten annuleren. Wellicht dat de lage respons onder meer te maken heeft met het bericht dat wij vlak voor de feestdagen van Unit4 ontvingen, namelijk dat er op dat moment met nog slechts enkele kantoren een lopend gesprek was. Met de rest was men tot overeenstemming gekomen over de prijsstelling voor het komende jaar.

Uw input is belangrijk

Op zeer korte termijn hebben wij weer een bestuurlijk overleg met Unit4 en wij zouden graag wat feedback uit de markt ontvangen over de huidige stand van zaken. Daartoe leggen wij u de volgende vragen voor:

  1. Heeft u in de achterliggende maanden een of meerdere gesprekken of contactmomenten met Unit4 gehad om de prijsaanpassing op U4 Personeel & Salaris ter discussie te stellen?
  2. Hebben deze gesprekken/contactmomenten geleid tot finale overeenstemming over een aangepaste prijsstelling voor het komende jaar?
  3. Hebben deze gesprekken/contactmomenten ook nog geleid tot afspraken over de prijsstelling voor de jaren daarna?
  4. Bent u tevreden met de uitkomst van de gesprekken/contactmomenten?

Laat ons vandaag of morgen weten hoe u de contacten met Unit4 heeft ervaren. Dan kunnen wij dit meenemen in ons gesprek. Wilt u uw respons insturen naar automatisering@sra.nl o.v.m. prijsstelling U4 Personeel & Salaris? Bij voorbaat hartelijk dank!

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren