Thuis in uw branche

Zorgen over SBR

  • Publicatiedatum: 7-3-2017

Als groot voorstander van slimmere gegevensuitwisseling tussen de overheid en derde partijen en daarmee van SBR, maakt het SRA-bestuur zich zorgen over de standaardisatie van de digitale verantwoordingsketen. Voornaamste zorgen betreffen de strategie, de praktische haalbaarheid van de output, de legitimiteit van de uitvraag door partijen en de privacy van de ondernemer.

Met name het ontbreken van de koppeling met de praktijk vanaf de tekentafel is debet aan stagnatie en het zoeken naar ad hoc-oplossingen. Ondanks dat een en ander nog moet worden uitgerold in de laatste schakel van de digitale verantwoordingsketen, de kantoororganisaties van de intermediairs, is men aan de voorkant van de keten al druk bezig met de verdieping en verbreding van de toepassing van SBR. Het SRA-bestuur roept uitvragers en softwareleveranciers in een brief op om gezamenlijk de SBR-strategie en procesregie in een rondetafelconferentie te herijken.