SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Branche in Zicht

BiZ-team

 • de échte cijfers voor het mkb
 • betrouwbare actuele benchmarkcijfers
 • kennis van circa 600 branches
 • praktische adviesinstrumenten
 • gedetailleerd vergelijk van uw klant met zijn concurrent 

Wij zijn hierin uniek!

SRA BiZ-team: Marianne Breckenridge, Leonie Derksen, Amida Elmoudni, Tony van Oorschot en Wilma Hosang

T 030 656 60 60
E biz@sra.nl 

Bekijk het SRA-Sectorrapport 'Branches in Zicht 2019'

De harde cijfers voor het mkb met verrassende inzichten! Recordgroei omzet en winst in 2018. Investeer in technologische vernieuwing!

• Database met ruim 240.000 mkb-jaarrekeningen
• Vergelijkende cijfers van 2018
• Belangrijkste 8 branches in kaart gebracht
• Inzicht in 5 regio's
• Cijfers over meerdere jaren

KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING OM HET RAPPORT TE BEKIJKEN

sluit

Mkb realiseert recordgroei omzet en winst in 2018

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft met 2018 een goed jaar achter de rug. De omzetontwikkeling steeg gemiddeld met bijna 10% ten opzichte van 2017. Ook de winstgroei nam toe en kwam uit op ruim 16%, iets meer dan de 15,5% van een jaar eerder.

Per saldo hebben meer bedrijven de winst zien stabiliseren of toenemen, maar de omvang van de winstgroei is vorig jaar opnieuw afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterkere stijging van de personeelskosten. Van de totale omzet in het mkb ging 27% op aan personeel. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.

Cover rapport

Personeelskosten nemen verder toe

De personeelskosten zijn opnieuw sterker gestegen en de krapte op de arbeidsmarkt blijft voor veel mkb-ondernemers een hoofdpijndossier. In 2018 liepen de personeelskosten per saldo met ruim 9% op, tegenover +8% in 2017. De toename van de personeelskosten kwam vooral door opnieuw hogere kosten voor sociale zekerheid. Deze stegen met 12% (2017 met 10%). Ook vielen de kosten voor het inhuren van flexibele arbeidskrachten hoger uit. De loonkosten zijn in 2018 ook gestegen, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar met +7,8% 2018 tegenover +9,4% in 2017. 

Op brancheniveau stegen de totale personeelskosten het sterkst in de logistiek (+10%), de medische zorg (+11%) en de bouw (+9%). De autobranche, de detailhandel, de horeca en specialistische zakelijke dienstverleners hielden de kostenstijging relatief beperkt (circa 6%). 

Vermogenspositie verder verbeterd

De solvabiliteit is voor het mkb als geheel verbeterd met ruim 43%. Het eigen vermogen is per saldo met bijna 16% toegenomen. Deze groei is iets lager dan in 2017, maar toen vertekende het beeld door de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Hierdoor gingen de pensioenvoorzieningen naar het eigen vermogen. In 2018 viel vooral de sterke groei op van bijna 22% van het eigen vermogen in de bouw en van ongeveer 20% in de specialistische zakelijke dienstverlening. 

Tijd om te investeren

Harry Marissen, bestuurslid van SRA: “Het mkb heeft nu dus ‘vet op de botten’; een mooi moment om te investeren in verdere groei. Het mkb kan de financiële buffers gebruiken voor investeringen in technologische vernieuwing. Data zijn immers onmisbaar om processen efficiënter in te richten, strakker te sturen op resultaat en om te innoveren.” 

Regionale verschillen

De omzetontwikkeling was in alle regio’s positief. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gingen aan kop, gevolgd door de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. Zeeland, Noord-Brabant, en Limburg, en Groningen, Friesland en Drenthe bleven enigszins achter. 
De winstcijfers waren bovengemiddeld in de regio’s Overijssel, Gelderland en Flevoland en Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de vier grote steden). De personeelskosten stegen met 13,7% het hardst in de vier grote steden, terwijl de stijging hier in 2017 opvallend klein was (2,7%).

Bouw floreert, automotive blijft achter

Op brancheniveau blonk de bouw uit met een winstgroei van 30%, ondanks de relatief sterke stijging van de personeelskosten. Ook de industrie zag met 23% de winst sterk toenemen, maar hier kwam de omzetgroei iets lager uit dan het mkb-cijfer. De automotive stelde teleur met een omzetgroei van ruim 2% en een winstgroei van ruim 4%. De horeca en de retail lieten relatief bescheiden cijfers zien. Die waren een voorbode voor de dalende particuliere consumptie en een negatief consumentenvertrouwen in de eerste maanden van 2019. “SRA pleit in dit kader voor een lagere WIG (sociale premies) om het netto-inkomen voor de consument te vergroten”, aldus Marissen. 

Logo Branches in Zicht kleurOver het onderzoek

Het SRA-rapport 'Branches in Zicht 2019; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen' bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. We onderscheiden acht speerbranches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en bedrijfsbezittingen in 2018. 

De SRA-rapporten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 210.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-kantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform.

Meer informatie

Bij het onderdeel Sectorrapport treft u meer informatie aan over het rapport, waaronder branchepersberichten, factsheets en marketingtools. 

Logo Branches in Zicht 2019 lees meer > sluit

Beluister Harry Marissen op BNR Nieuwsradio

SRA-bestuurslid Harry Marissen heeft toelichting gegeven op het SRA-BiZ Sectorrapport 'Branches in Zicht 2019' bij BNR Nieuwsradio. Luister het fragment terug

BNR sluit

Marketingtools

Met deze marketingtools informeert u uw klanten over het SRA-Sectorrapport 'Branches in Zicht 2019'.
 1. Samenvatting van het SRA-Sectorrapport Branches in Zicht 2019
 2. Mailingtekst voor (potentiële) klanten (voor mailing of eigen nieuwsbrief) 
 3. Algemene webtekst voor uw website
 4. Social media, voorbeelden berichten (algemeen en inhoudelijk)
 5. Logo Branches in Zicht 2019
 6. Iconen Branches in Zicht 2019
 7. Link artikel FD
 8. Link sectorrapport Branches in Zicht 2019
 9. Persberichten
 10. Factsheets
 11. Grafieken winst/omzet per branche

1. Samenvatting van het SRA-Sectorrapport

Iedere BiZ-abonnee ontvangt dit jaar per e-mail een samenvatting van het sectorrapport. U kunt dit document 1-op-1 doorsturen aan uw relaties en zo uw kantoor profileren. Heeft u de mail niet ontvangen, neem dan contact op met biz@sra.nl.

Wilt u dit document laten drukken? Dat kan ook! Neem dan contact op met SRA voor een druk-klaar bestand. 

De algemene samenvatting van het SRA-Sectorrapport Branches in Zicht 2019, voorzien van SRA-logo, kunt u hieronder downloaden.


2. Mailingtekst voor (potentiële) klanten (voor mailing of eigen nieuwsbrief)

Onderwerpregel: Mkb realiseert recordgroei omzet en winst in 2018

Beste …….
Met trots wijzen wij u op een artikel in het Financieele Dagblad van vandaag. Hierin heeft het FD aandacht voor het SRA-sectorrapport 'Branches in Zicht 2019'. Dit rapport brengt de harde cijfers van de Nederlandse mkb-ondernemer in kaart, in verschillende regio's. Per branche worden de verwachtingen weergegeven. En ook de conjunctuurcijfers. 

Ons kantoor doet mee aan SRA-Branche in Zicht. Een uniek benchmarkplatform met actuele cijfers waardoor wij voor u zelfs een vergelijk kunnen maken van uw positie ten opzichte van uw concurrent. Dat gaat nog iets verder dan alleen branche-informatie.

Neem voor meer informatie of een benchmarkrapport van uw organisatie contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

<Naam kantoor>


3. Algemene webtekst voor uw website

Hoe presteert u ten opzichte van uw concurrent?

Wij kunnen u dit vertellen. Ons kantoor neemt deel aan SRA-Branche in Zicht. Een landelijk benchmarkplatform met ruim 240.000 jaarrekeningen waarmee wij u van actuele branche-informatie kunnen voorzien.

Wij gaan zelfs nog een stapje verder! Wij kunnen voor u in kaart brengen hoe uw presteert ten opzichte van uw concurrent in uw regio.

Bekijk het SRA-sectorrapport 'Branches in Zicht 2019' om te zien hoe uw branche en regio ervoor staat. Neem voor een benchmarkrapport voor uw eigen bedrijf contact met ons op.


4. Social media

Gebruik uw social media voor het verspreiden van deze boodschap. Gebruik uw creativiteit en doe dit in de stijl van uw reguliere communicatie. Of maak gebruik van een van deze voorbeeldtweets. Natuurlijk kunt u dit ook overnemen op uw Linkedin-account.

Algemene tweets of Linkedin-berichten

 • Hoe presteert u ten opzichte van uw directe concurrenten? Wij kunnen u dit vertellen.
 • Wat zijn de toekomstverwachtingen voor uw branche? Wij sparren hierover graag met u.
 • Wat doen branchegenoten in uw regio? Onze adviseurs vertellen het u.
 • Branches in Zicht biedt harde cijfers voor uw branche. (Naam Kantoor) doet/ Wij doen hieraan mee....

Of ga op de inhoud van het rapport in.

Inhoudelijke tweets


Algemeen

 • Mkb realiseert recordgroei omzet en winst in 2018. SRA: ''Investeer in technologische vernieuwing''
  ACTUEEL:  SRA rapport Branches in Zicht 2019

Industrie

 • Zeer sterke winstontwikkeling in 2018 voor Nederlandse industrie, echter zijn er grote onderlinge verschillen. 
  Bekijk het SRA rapport Branches in Zicht 2019

Bouw

 • 2018 blijkt opnieuw een topjaar voor de bouw. Het tekort aan vakmensen vormt bedreiging voor verdere groei.
  Meer in het SRA rapport Branches in Zicht 2019

Automotive

 • Automotive worstelt met marges. Groei in omzet en winst blijft in 2018 ver achter bij overig mkb.
  Lees er alle over in het SRA rapport Branches in Zicht 2019

Detailhandel

 • Grote onderlinge verschillen resultaten detailhandel 2018. De winstgroei halveert opnieuw voor totale branche. 
  Meer in het SRA rapport Branches in Zicht 2019

Medische zorg

 • Hoge personeelskosten drukken resultaten 2018 medische zorg. Beperkte groei van de omzet en winst.
  Lees er alle over in het SRA rapport Branches in Zicht 2019

Logistiek

 • Sterke groei van de logistiek in 2018 ondanks fors hogere kosten. De binnenvaart profiteerde van een stijging van de tarieven.
  Bekijk het SRA rapport Branches in Zicht 2019

Horeca

 • Winstgroei van horeca in 2018 fors omlaag. Omzetgroei over een breed front zichtbaar. 
  Meer in het SRA rapport Branches in Zicht 2019

Specialistisch zakelijke dienstverlening

 • 2018 bleek voor specialistische zakelijke diensten een bovengemiddeld goed jaar. De margeontwikkeling blijft een punt van aandacht.
  Bekijk het SRA rapport Branches in Zicht 2019

Regionaal

 • De omzetontwikkeling van het mkb was in alle Nederlandse regio's positief. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gingen aan kop. De personeelskosten stegen met 13,7% daar ook het hardst.
  ACTUEEL:  SRA rapport Branches in Zicht 2019

5. Logo's SRA-Branches in Zicht 2019

Klik op onderstaande logo's (in kleur en in wit) om te downloaden.

Logo Branches in Zicht kleur

Logo Branches in Zicht zwart-wit

 

6. Iconen Branches in Zicht 2019

Klik op de iconen om te downloaden.

Automotive 

Automotive

Bouw 

Bouw

Detailhandel 

Detailhandel

Horeca 

Horeca

Industrie 

Industrie

Juridische dienstverlening 

Zakelijke
diensten

Logistiek en Transport 

Logistiek

Medische zorg 

Medische zorg 


7. Link artikelen FD

De artikelen in het FD over het SRA-Sectorrapport 'Branches in Zicht 2019' kunt u als PDF downloaden op onze SRA-website (inlog vereist).

8. Link sectorrapport

Bekijk een samenvatting van het SRA-Sectorrapport

 

9. Bekijk hier de persberichten

 

10. Factsheets

Iconen-overzicht lees meer > sluit

Nieuw: samenvatting sectorrapport

Als BiZ-abonnee ontvangt u een samenvatting van het sectorrapport. U kunt dit document 1-op-1 doorsturen aan uw relaties en zo uw kantoor profileren.

Flyer Rapport Branches in Zicht 2019Wilt u dit document bijbestellen? Dat kan ook! Neem dan contact op met SRA.

Download samenvatting

De algemene samenvatting van het SRA-Sectorrapport Branches in Zicht 2019 kunt u hieronder downloaden.  

Flyer Rapport Branches in Zicht 2019 lees meer > sluit

Automotive worstelt met marges

Ondanks de stijging van de verkoop van nieuwe personenauto’s heeft de automotive een matig jaar achter de rug. De omzetgroei kwam in 2018 met ruim 2% beduidend lager uit dan de ruim 10% in 2017 en het landelijk gemiddelde van bijna 10%.

Bekijk het persbericht
Bekijk de factsheet
Icoon automotive sluit

2018 opnieuw een topjaar voor de bouw

Voor de bouw was 2018 opnieuw een uitstekend jaar. De netto-omzet steeg met 12%. Daarmee deed de branche het opnieuw veel beter dan het mkb-gemiddelde (+9,6%).

Bekijk het persbericht
Bekijk de factsheet
Icoon bouw sluit

Grote onderlinge verschillen resultaten detailhandel 2018

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen.

Bekijk het persbericht
Bekijk de factsheet
Icoon detailhandel sluit

Winstgroei 2018 horeca fors omlaag

De horeca heeft in 2018 opnieuw groei van de winst laten zien, maar deze nam met 11% wel duidelijk af ten opzichte van de 20% in het voorgaande jaar.

Bekijk het persbericht
Bekijk de factsheet
Icoon horeca sluit

Zeer sterke winstontwikkeling in 2018 voor industrie

De Nederlandse industrie heeft in 2018 op vele fronten opnieuw een sterke, positieve ontwikkeling laten zien. De toename van de export, investeringen en consumptie gaven de branche een stevige impuls.

Bekijk het persbericht
Bekijk de factsheet
Icoon industrie sluit

Sterke groei logistiek 2018 ondanks fors hogere kosten

De logistieke sector heeft de omzet en winst in 2018 sterker zien stijgen dan in het voorgaande jaar, ondanks een forse toename van de bedrijfskosten. Ook de brutomarge liet een sterke verbetering zien.

Bekijk het persbericht
Bekijk de factsheet
Icoon logistiek sluit

Hoge personeelskosten drukken resultaten 2018 medische zorg

De zorg wist in 2018 verder door te groeien, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar. De omzetgroei kwam uit op 8,6%, tegenover 9,7% een jaar eerder. Daarmee bleef de branche achter bij het landelijk gemiddelde van 9,6%.

Bekijk het persbericht
Bekijk de factsheet
Icoon medisch sluit

2018 voor specialistische zakelijke diensten bovengemiddeld goed jaar

De branche als geheel zag de netto-omzet in 2018 met 13,6% groeien. Dit was beduidend beter dan de 4,7% in 2017 en lag duidelijk boven het mkb-gemiddelde van 9,6%.

Bekijk het persbericht
Bekijk de factsheet
Icoon juridisch sluit