SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Branche in Zicht

BiZ-team

 • de échte cijfers voor het mkb
 • betrouwbare actuele benchmarkcijfers
 • kennis van circa 600 branches
 • praktische adviesinstrumenten
 • gedetailleerd vergelijk van uw klant met zijn concurrent 

Wij zijn hierin uniek!

SRA BiZ-team: Tony van Oorschot, Leonie Derksen, Marianne Breckenridge, Wilma Hosang en Amida Elmoudni

T 030 656 60 60
E biz@sra.nl 

Nieuw

Branche-expertgroepen 2018: doet u met ons mee?

In het afgelopen jaar zijn met veel succes en plezier vier branche-expertgroepen actief geweest, met als doel het ontwikkelen en delen van branchekennis: inspirerend en resultaatgericht! Een overzicht.

Horeca branche-expertgroep

De horecagroep heeft zich in het afgelopen jaar naast data-analyse en het bespreken van trends en ontwikkelingen, gericht op fiscale thema's als btw en wkr, huurrecht en arbeidsrecht en daarnaast belangrijke adviesthema's als financiering, menu-engeneering en het gebruik van kassasystemen. Thema's waar we uiteraard mee verder gaan. Op de agenda voor 2018 staan:

 • Risico-analyse horeca met BiZ-data
 • Risicomonitoring vanuit Belastingdienst
 • Verkoop en waardebepaling
 • Negatieve reviews en 'fake news'

Heeft u ook horecaondernemers als klant? De groep nodigt u van harte uit om mee te doen.

Transport branche-expertgroep

De transportexperts hebben vooral goederenvervoerders als klant. 'Smart data' is een belangrijk thema. Niet alleen vanuit BiZ – in samenwerking met onze kennispartner Panteia - maar ook op basis van de Management Transport Systemen van de klant. Hoe kunnen ondernemers beter en efficiënter beladen? Hoe komen vrachtprijzen tot stand? Het tekort aan chauffeurs is nijpend en de personeelskosten nemen sterk toe. Thema's voor 2018 zijn in elk geval:

 • Trends en ontwikkelingen (innovatie)
 • Risk drivers in de transportbranche
 • NIWO: Kredietwaardigheid en de toetsing van risicobedrijven
 • Ketenaansprakelijkheid

De transportexperts heten u van harte welkom.

Medische branche-expertgroep

De medische groep heeft het meeste aantal deelnemers en richt zich op de eerstelijns zorg (huisarts, mondzorg, fysiotherapeut). Vanwege de populariteit van deze groep is er een wachtlijst, maar laat dat u niet weerhouden om contact op te nemen als u kennis en ervaring kunt inbrengen. Verschillende visiedocumenten zijn het resultaat van het afgelopen jaar, met de focus op kritische prestatie indicatoren. Daarnaast is het zorgkompas ontwikkeld. Onderwerpen die voor 2018 op de agenda staan:

 • Praktijkwaardering
 • Vergoedingensysteem huisarts
 • MSB's
 • Kpi's mondzorg

Automotive branche-expertgroep

De automotive-experts hebben merkdealers en universele garages als klant. Terugkerende thema's zijn data-analyse, financiering van vastgoed, waardering, opbrengstverantwoording en fiscaliteit (o.a. margeregeling). Voor 2018 staat in elk geval op de agenda:

 • Trends en ontwikkelingen 
 • Casuïstiek (o.a. urenadministratie werkplaats) 
 • Bedrijfsoverdracht i.s.m. BOVAG 
 • Risico-analyse

Wilt u kennis delen met andere SRA-leden die 'olie in het bloed hebben'? Doe dan mee en specialiseer u verder in uw klanten met een garagebedrijf.

Aanmelden branche-expertgroep

De Branche-expertgroepen gaan in 2018 weer van start en er zijn nog enkele plekken vrij. Meld u zich dus snel aan, en doe mee! Voorwaarde is dat u klanten heeft in de betreffende branche en dat u lid bent van SRA. De groepen komen vier keer per jaar bijeen, van 16.00-18.00 (met aansluitend een borrel). Meer informatie: Leonie Derksen (T 030 656 60 60) of via onze website.

lees meer > sluit

Bekijk het rapport '2018 in Zicht'

Bekijk het nieuwe rapport '2018 in Zicht' met de belangrijkste financiële kengetallen en het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse mkb.

KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING OM HET RAPPORT TE BEKIJKEN

Rapport 2018 in Zicht

sluit

Rapport SRA-BiZ in de media

Diverse (branche)websites - zoals het FD, de Telegraaf en NU.nl - hebben aandacht besteed aan het SRA-BiZ rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Een greep uit alle uitingen.

Websites

Het artikel van het FD staat achter de 'betaalmuur' en kunt u op SRA.nl downloaden.

NU.nl


 

'Banken frustreren financiering van kleine bedrijven' Kleine bedrijven worstelen met financiering
 

Accountancy Vanmorgen 

MKB in 2018: investeren in groei, financiering micro-ondernemingen blijft probleem „Kleine bedrijven worstelen met financiering”
   
TTM  Logo  
Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018   'Kleine bedrijven worstelen met financiering'  
       
  Accountancy-world  
SRA: Financiële gezondheid van de horeca is sterk verbeterd   SRA: 'Banken frustreren financiering van kleine bedrijven'  
       
Accountantweek logo   Logo  
SRA: 'Kleine bedrijven worstelen met financiering'   Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018  
       
Accountant logo   Misset Horeca   
Mkb wil in 2018 meer investeren in groei   Omzet horeca stijgt in 2018  
       
Logo       
SRA: autobranche optimistisch over 2018      

Tweets

Bekijk het overzicht > sluit

Presentatie SRA-BIZ-rapport '2018 in Zicht'

SRA-Voorzitter Paul Dinkgreve heeft maandag 13 november het rapport '2018 in Zicht' gepresenteerd. Aanwezig waren deskundigen van Economische Zaken en Panteia, relaties van brancheorganisaties en banken, vakbladen en geïnteresseerde SRA-kantoren.

Presentatie 2018 in Zicht

Download de presentaties en bekijk de foto's

Paul Dinkgreve RA, voorzitter SRA linkedin
Paul Dinkgreve
 
Simon Boogaard Msc, Ministerie van Economische Zaken, senior beleidsadviseur directie Ondernemerschap/ Bedrijfsfinanciering linkedin
Simon Boogaard
 

drs. Ton Kwaak, Panteia, productspecialist macro-economische modellen linkedin

Ton Kwaak

Presentatie 2018 in Zicht 

Presentatie 2018 in Zicht  

Presentatie 2018 in Zicht 

Presentatie 2018 in Zicht

Presentatie 2018 in Zicht 

Presentatie 2018 in Zicht

lees meer > sluit

Mkb wil in 2018 meer investeren in groei

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ziet 2018, economisch gezien, rooskleurig in. De verwachting is dat de omzet en de winst volgend jaar verder zullen aantrekken. De financiële gezondheid bleek in 2016 al over de volle breedte verbeterd. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

De gunstige economische vooruitzichten en sterke financiële basis maken dat het mkb het komende jaar meer wil investeren in groei. Ten opzichte van vorig jaar is de behoefte aan financiering toegenomen, toegang hiertoe lijkt echter voor met name micro-ondernemingen (1-10 fte) een probleem. Voor 2018 zijn het tekort aan kwalitatief personeel, de druk van overheidsmaatregelen en ontwikkelingen in de markt uitdagingen voor het mkb. De financiële situatie wordt eveneens vaker genoemd als een belangrijke bedreiging. Detailhandel en automotive noemen dit zelfs een van de belangrijkste voor het komend jaar.

Sterke groei omzet en winst

Het mkb is voor wat betreft de ontwikkeling van de omzet en de winst erg positief voor het komende jaar. Ondernemers gaan uit van een gemiddelde omzetgroei van 10% en een winststijging van 9%. De omzet neemt naar verwachting vooral toe in de branches logistiek, automotive en medische zorg. De winstprognose is in de logistieke sector, de industrie en de detailhandel opvallend sterk. Verder blijkt dat bedrijven met meer dan 100 fte op een veel sterkere omzetgroei rekenen dan kleinere bedrijven. De winstprognose blijft hierbij achter, mede omdat deze grote bedrijven relatief veel willen investeren en omdat de personeelskosten in deze categorie waarschijnlijk sterker dan gemiddeld zullen stijgen.

Financiële gezondheid en investeringen nemen toe

De financiële positie van het mkb is per saldo verder aangetrokken. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het deel van de ondernemers dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 75,7% in 2015 naar 78,7% in 2016. Daarnaast is het aantal bedrijven dat op korte termijn in de financiële problemen kan komen behoorlijk gedaald, van 15,6% in 2015 naar 7,4% in 2016. In lijn met de verbeterde kredietwaardigheid is het investeringssaldo voor het mkb in 2016 gestegen. De investeringen zullen per saldo naar verwachting met 5,4% toenemen. In de industrie en de logistiek is de investeringsbereidheid het grootst.

Moeizame toegang tot krediet

Met de investeringsbereidheid neemt ook de behoefte aan financiering in het mkb toe (+3,5%). Deze behoefte is het sterkst in de automotive (11%) en de logistiek (9,6%). Dit lijkt echter voor een steeds grotere groep ondernemers een belangrijke potentiële rem op de groei. In detailhandel noemt ruim 35% financiering als een van de belangrijkste bedreigingen voor het komend jaar. In de automotive geldt dit zelfs voor ruim 45%. Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter van SRA: "Dit hangt samen met de moeizame toegang die het mkb heeft tot krediet, in het bijzonder voor micro-ondernemingen (1-10 fte). Uit een recente inventarisatie onder SRA-leden blijkt dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze groep 94% van het mkb vertegenwoordigt, kan dit een sterk remmende werking op de totale groei hebben. Ondernemers kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen."

Tekort aan vakkundig personeel

Behalve financiering zien ondernemers het tekort aan vakkundig personeel als een sterke bedreiging voor 2018. Op brancheniveau voorzien vooral de bouwsector (66%), de logistiek (53%) en industrie (52%) personele problemen. Met name de horeca en medische zorg noemen ook overheidsmaatregelen als een belangrijke belemmering.

Kansen in efficiënter werken

Ondernemers zien voor het komende jaar vooral kansen in efficiënter werken. Bijna 44% noemt dit als een belangrijke mogelijkheid. In de logistiek en de medische zorg is dit zelfs meer dan de helft. Tot slot verwachten ondernemers veel van samenwerken en netwerken (34%). In de bouw, de horeca en medische zorg is men hier het meest positief over.

2018 in Zicht rapportOver het rapport

Het SRA-BiZ-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 150.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 645 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

 1. De verwachtingen van ondernemers voor 2018: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
 2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
 3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?

Lees ook de branchepersberichten

Lees het gehele persbericht > sluit

Deelnemende kantoren

Een overzicht van alle vooruitstrevende BiZ-deelnemers. Telkens komen hier nieuwe SRA-kantoren bij.
A t/m L M t/m Z

Accountants + Adviesgroep Los
Accountants Adviseurs Jongejan B.V.
Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V.
Accountantskantoor J.J. Smit
Accountantskantoor Oliemans B.V.
Accountenz, Breda VOF
AccountXperts B.V.
Accuraat Accountants BV
Accured accountants & adviseurs
Actan Accountants & Adviseurs
Aksos Accountants
Alan Accountants & Adviseurs 
Alfa Accountants en Adviseurs
Astrium Accountants B.V.
AT&C Accountants en Belastingadviseurs
Audit Service Brabant B.V.
Auren
Avant Accountants
Baat accountants & adviseurs
Bannink Accountants en Belastingadviseurs
Bentacera
Bilanx Accountantskantoor B.V.
BLM B.V.
Bol Accountants 
Boon Accountants Belastingadviseurs B.V.
Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs
Boschland Accountants & Adviseurs
BPV accountants en belastingadviseurs
BRG Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Brouwers Accountants B.V.
Bruintjes + Seisveld
CapsNobel Accountants & Belastingadviseurs
Confianza Accountants
Conquis
CONTOUR Accountants
Countus accountants + adviseurs
CROP Registeraccountants
D&A de Jong Accountants B.V.
Daamen & Van Sluis Accountants Belastingadviseurs
DDJ Accountants & Adviseurs
De Beer Accountants & Belastingadviseurs
DeBOER accountant & belastingadviseurs
De Jong & Laan accountants belastingadviseurs
De Jonge Accountants
De Kok accountants en adviseurs
De Meerse Accountants Associatie bv
De Wert Accountants & Belastingadviseurs
Dok Accountants
Driebergen Accountants
DRV Accountants & Adviseurs
DVE accountants & adviseurs
Epe Accountants
EQUITY Accountants & Adviseurs
Eshuis Accountants en Belastingadviseurs B.V.
ESJ Accounting & Belastingen B.V.
Felix Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Financial Care Accountants
Flantua accountants en adviseurs
FL!NK Accountants & Fiscalisten
Flynth Accountants & Adviseurs B.V.
FSV Accountants + Adviseurs
G&O Verstegen accountants en adviseurs
Gewoon Accountants
Glissenaar Accountants B.V.
Grip Accountants en Adviseurs N.V.
Groep Kennemerwaert
Hak + Baak Accountants
Harrier Accountancy - Bedrijfsadvies
Hermans & Partners
Hills accountants en adviseurs
HLB Blömer accountants en adviseurs
HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs
HLB Van Daal & Partners N.V.
Hofman Accountants
Holl en Gort Accountants en Belastingadviseurs
HoogeveenLuigjes accountants & belastingadviseurs B.V.
Horlings Accountants en belastingadviseurs B.V.
Huibers Accountants & Belastingadviseurs
Hut Accountantskantoor
HZW Accountants & Belastingadviseurs
JAN© Accountants & Belastingadviseurs
Jansen & Buijvoets Accountants en Bedrijfsadviseurs
Joanknecht & Van Zelst
Kab Accountants & Belastingadviseurs Oost N.V.
Kamphuis & Berghuizen Accountants en Belastingadv B.V.
KBS Accountants
Koeleman Accountants & Belastingadviseurs
Koenen en Co
Krijkamp Den Oude
Krol Wezenberg Accountants
KSG Accountants & Belastingadviseurs
Lansigt Accountants en Belastingadviseurs
Lekx Kok en Geerlofs Accountants
LENS accountants
Lentink Accountants/Belastingadviseurs
Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs
Londen & Van Holland
Louer Accountancy B.V. 

M & K Hilversum B.V.
Maas Accountants BV
Maatschap WEA Deltaland
Maatschap WEA Midden Holland
Maatschap WEA Noord-Holland
Maatschap WEA Roosendaal
Maatschap WEA Zeeland
Maatschap WEA Zuid-West
Masman Bosman Accountants & belastingadviseurs
MB Accountants en Adviseurs
MTH Accountants & Adviseurs
Mulderij & Partners
NBC Eelman & Partners Accountants Adviseurs
NBC Van Roemburg & Partners
Niehof van der Meulen Accountants en Belastingadviseurs
Nieuwint & Van Beek Accountants en Belastingadviseurs
Omnyacc Huyg & Partners
Omnyacc Van Teylingen
Ooms Accountants & Belastingadviseurs
OOvB adviseurs en accountants
PBB Zijlstra accountants & adviseurs
Pekaar & Partners Accountants
Phidra Accountants & Adviseurs
Philipsen Accountants | Adviseurs BV
Priore Accountants & belastingadviseurs
Q Accountants & Belastingadviseurs
Remmerswaal Accountants & Adviseurs
Rendus Accountants & Belastingadviseurs
Retera De Natris Accountants B.V.
Rijkse accountants & adviseurs
RSW Accountants Belastingadviseurs Consultants
Rubicon Registeraccountants B.V.
Rühl Haegens Molenaar BV
Ruitenburg adviseurs & accountants
Schagen Lensen & Van Krieken Accountants
Schipper Accountants B.V.
Schuiteman Accountants
Severeyns Thijssen Accountants & Fiscalisten
SmitsVandenBroek Accountants B.V.
Steens & Partners Accountants en Adviseurs
Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs B.V.
Stouten & Wijnen Accountants
SynCount Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Tavernemeun Accountants
Tijssen cs Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Trivent accountants & belastingadviseurs
TweeDee accountants & belastingadviseurs
U adviseurs en accountants
UNP accountants adviseurs
V.O.F. accountenzplus
Van Asselt Accountants & Belastingadviseurs
Van Bergen cs Accountantskantoor
Van Boekel accountants en adviseurs
Van de Ven Accountants | Adviseurs
Van der Meer Accountants B.V.
Van Dort & Partners Accountants en belastingadviseurs
Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.
Van Luxemborg en De Kok B.V.
Van Noordenne Accountants
Van Pinxteren & Klomp Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Van Ree Accountants
Van Rooijen Accountants en Belastingadviseurs
Van Soest & Partners accountants en adviseurs
Van Velzen accountants & adviseurs
VANDERLAANGROEP
VanOoijen Accountants en Belastingadviseurs
VDGC accountants en belastingadviseurs
Verhoeven & Van Dongen Accountants
Verstegen accountants en belastingadviseurs
Vigilate Accountants B.V.
Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs
Vivan accountants - adviseurs
Vork en van Prooijen
Vorwerk & Co Accountants en Belastingadviseurs
VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs 
WEA Accountants & Adviseurs Naaldwijk
WEA Groep
WEA Randstad Accountants en adviseurs B.V.
Wesselman Accountants | Belastingadviseurs
Westerveld en Vossers
WIJmetAARTS Registeraccountants B.V.
Witlox van den Boomen Accountants NV
Witlox VCS
Worrell & Jetten Accountancy-Fiscaal-Juridisch
Zirkzee Group


Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Logo-overzicht

Logo-overzicht lees meer > sluit