SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Branche in Zicht

BiZ-team

 • de échte cijfers voor het mkb
 • betrouwbare actuele benchmarkcijfers
 • kennis van circa 600 branches
 • praktische adviesinstrumenten
 • gedetailleerd vergelijk van uw klant met zijn concurrent 

Wij zijn hierin uniek!

SRA BiZ-team: Marianne Breckenridge, Leonie Derksen, Amida Elmoudni, Tony van Oorschot en Wilma Hosang

T 030 656 60 60
E biz@sra.nl 

Nieuw

Vernieuwing platform: doet u mee?

Dit jaar wordt het Branche in Zicht-benchmarkplatform uitgebreid en toekomstbestendig gemaakt in samenwerking met Visionplanner. Helpt u ons om de juiste keuzes te maken? Doe mee met de klankbordgroep.

KlankbrordgroepHet nieuwe BiZ-platform moet begin 2020 klaar zijn voor gebruik door de SRA-kantoren met ten minste het behoud van de huidige functionaliteiten. Daar bovenop willen we extra functionaliteiten aanbieden die door u en uw collega’s kunnen worden ingezet, zoals:

 • andere presentatievorm (dashboards), naast de PDF-rapportages die er nu al zijn, door middel van databestanden, zoals xml
 • branchespecifieke, niet-financiële gegevenselementen, waardoor benchmarken op bepaalde KPI’s mogelijk wordt
 • het maken van meerjarenvergelijkingen en trendanalyses
 • benchmarken op basis van tussentijdse cijfers

Een kans voor vernieuwing, waarbij uw mening, kennis en inzichten van groot belang zijn. Wilt u als BiZ-gebruiker in co-creatie met SRA een optimaal werkend platform neerzetten? Geef dan via biz@sra.nl aan dat u wilt deelnemen aan de klankbordgroep. Qua tijdsinvestering moet u denken aan een drietal klankbordsessies bij SRA.

Klankbrordgroep lees meer > sluit
Nieuw

Branchesignalering: Frauderisico in de automotive

De automotivebranche kent specifieke frauderisico's, onder meer omdat er veel contant geld in omgaat en er ook crimineel geld in auto's wordt geïnvesteerd. Door aanpassingen van de Wwft is het nog belangrijker geworden om deze risico's (vroegtijdig) te signaleren en ernaar te handelen.

Auto

De leden van de SRA-Branche-expertgroep Automotive en SRA-fraudedocent Gert Slijkhuis komen aan de hand van de fraudedriehoek gezamenlijk tot een top 5 van frauderisico’s voor de autobranche.

Auto lees meer > sluit
Nieuw

Welke BiZ-rapporten (2018) zijn beschikbaar? Bekijk het overzicht!

De benchmarkdatabase blijft groeien: in totaal bevat deze inmiddels 250.000 jaarrekeningen waarvan al ruim 30.000 jaarrekeningen 2018.
Wanneer u vervolgens selecties maakt op regio (Nielsendistrict), omvang en rechtsvorm zijn maar liefst 3.968 benchmarks 2018 beschikbaar voor 340 verschillende SBI-codes (dd. 13 september 2019). Dit biedt nieuwe kansen om uw klanten nog specifieker van advies te voorzien.

Wilt u het aantal SBI-code's waarop gebenchmarkt kan worden vergroten? En wilt u de nauwkeurigheid van de benchmarks verder verbeteren? Controleer of de aftapkraan van uw kantoor aan staat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn?

Nieuw beschikbaar (13 september)

4632 - Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)
562 - Kantines en catering
1623 - Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

lees meer > sluit
Nieuw

Branchesignaleringen 2019: doe er uw voordeel mee

Geregeld verschijnen met dank aan de Branche-expertgroepen nieuwe signaleringen die u kunt gebruiken bij de advisering van uw klanten. Bekijk het overzicht met recente publicaties in diverse branches.
lees meer > sluit
Nieuw

Alle brancherapporten in het BiZ-platform vernieuwd

Inmiddels zijn alle brancherapporten 2018 geactualiseerd, waarmee u uw klanten van een persoonlijk adviesrapport in hun branche kunt voorzien. Verras uw klanten, door vanuit het BiZ-platform de nieuwe rapportages te downloaden. Bijvoorbeeld het nieuwe brancherapport bouw, met actuele cijfers en interviews met Erik van Engelen (Techniek Nederland) en Nathalie van Dalen (Bouwend Nederland).

Beschikbaar

 • Automotive (update juli 2019)
 • Detailhandel (update augustus 2019)
 • Bouw (update juni 2019)
 • Horeca (update juni 2019)
 • Medisch (update augustus 2019)
 • Specialistische zakelijke dienstverlening (update augustus 2019)
 • Industrie (update augustus 2019)
 • Transport (update augustus 2019)

lees meer > sluit

Bekijk het SRA-Sectorrapport 'Branches in Zicht 2019'

De harde cijfers voor het mkb met verrassende inzichten! Recordgroei omzet en winst in 2018. Investeer in technologische vernieuwing!

• Database met ruim 240.000 mkb-jaarrekeningen
• Vergelijkende cijfers van 2018
• Belangrijkste 8 branches in kaart gebracht
• Inzicht in 5 regio's
• Cijfers over meerdere jaren

KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING OM HET RAPPORT TE BEKIJKEN

sluit

Mkb realiseert recordgroei omzet en winst in 2018

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft met 2018 een goed jaar achter de rug. De omzetontwikkeling steeg gemiddeld met bijna 10% ten opzichte van 2017. Ook de winstgroei nam toe en kwam uit op ruim 16%, iets meer dan de 15,5% van een jaar eerder.

Per saldo hebben meer bedrijven de winst zien stabiliseren of toenemen, maar de omvang van de winstgroei is vorig jaar opnieuw afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterkere stijging van de personeelskosten. Van de totale omzet in het mkb ging 27% op aan personeel. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.

Cover rapport

Personeelskosten nemen verder toe

De personeelskosten zijn opnieuw sterker gestegen en de krapte op de arbeidsmarkt blijft voor veel mkb-ondernemers een hoofdpijndossier. In 2018 liepen de personeelskosten per saldo met ruim 9% op, tegenover +8% in 2017. De toename van de personeelskosten kwam vooral door opnieuw hogere kosten voor sociale zekerheid. Deze stegen met 12% (2017 met 10%). Ook vielen de kosten voor het inhuren van flexibele arbeidskrachten hoger uit. De loonkosten zijn in 2018 ook gestegen, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar met +7,8% 2018 tegenover +9,4% in 2017. 

Op brancheniveau stegen de totale personeelskosten het sterkst in de logistiek (+10%), de medische zorg (+11%) en de bouw (+9%). De autobranche, de detailhandel, de horeca en specialistische zakelijke dienstverleners hielden de kostenstijging relatief beperkt (circa 6%). 

Vermogenspositie verder verbeterd

De solvabiliteit is voor het mkb als geheel verbeterd met ruim 43%. Het eigen vermogen is per saldo met bijna 16% toegenomen. Deze groei is iets lager dan in 2017, maar toen vertekende het beeld door de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Hierdoor gingen de pensioenvoorzieningen naar het eigen vermogen. In 2018 viel vooral de sterke groei op van bijna 22% van het eigen vermogen in de bouw en van ongeveer 20% in de specialistische zakelijke dienstverlening. 

Tijd om te investeren

Harry Marissen, bestuurslid van SRA: “Het mkb heeft nu dus ‘vet op de botten’; een mooi moment om te investeren in verdere groei. Het mkb kan de financiële buffers gebruiken voor investeringen in technologische vernieuwing. Data zijn immers onmisbaar om processen efficiënter in te richten, strakker te sturen op resultaat en om te innoveren.” 

Regionale verschillen

De omzetontwikkeling was in alle regio’s positief. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gingen aan kop, gevolgd door de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. Zeeland, Noord-Brabant, en Limburg, en Groningen, Friesland en Drenthe bleven enigszins achter. 
De winstcijfers waren bovengemiddeld in de regio’s Overijssel, Gelderland en Flevoland en Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de vier grote steden). De personeelskosten stegen met 13,7% het hardst in de vier grote steden, terwijl de stijging hier in 2017 opvallend klein was (2,7%).

Bouw floreert, automotive blijft achter

Op brancheniveau blonk de bouw uit met een winstgroei van 30%, ondanks de relatief sterke stijging van de personeelskosten. Ook de industrie zag met 23% de winst sterk toenemen, maar hier kwam de omzetgroei iets lager uit dan het mkb-cijfer. De automotive stelde teleur met een omzetgroei van ruim 2% en een winstgroei van ruim 4%. De horeca en de retail lieten relatief bescheiden cijfers zien. Die waren een voorbode voor de dalende particuliere consumptie en een negatief consumentenvertrouwen in de eerste maanden van 2019. “SRA pleit in dit kader voor een lagere WIG (sociale premies) om het netto-inkomen voor de consument te vergroten”, aldus Marissen. 

Logo Branches in Zicht kleurOver het onderzoek

Het SRA-rapport 'Branches in Zicht 2019; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen' bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. We onderscheiden acht speerbranches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en bedrijfsbezittingen in 2018. 

De SRA-rapporten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 210.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-kantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform.

Meer informatie

Bij het onderdeel Sectorrapport treft u meer informatie aan over het rapport, waaronder branchepersberichten, factsheets en marketingtools. 

Logo Branches in Zicht 2019 lees meer > sluit