SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Branche in Zicht

BiZ-Team

  • de échte cijfers voor het mkb
  • betrouwbare actuele benchmarkcijfers
  • kennis van circa 600 branches
  • praktische adviesinstrumenten
  • gedetailleerd vergelijk van uw klant met zijn concurrent 

Wij zijn hierin uniek!

SRA BiZ-team: Marianne Breckenridge, Ingmar Donkerbroek, Amida Elmoudni, Leonie Derksen, Monique van Harrewijn en Claudia van Engelenburg.

T 030 656 60 60
E biz@sra.nl 

Nieuw

Mkb-branchescan: eerste uitkomsten verwachtingen 2021

Heeft u de mkb-branchescan al op uw website? Uw klanten krijgen na het invullen een rapport waarin de eigen positie wordt vergeleken met het gemiddelde in de branche. Aanvragen van deze adviestool is kosteloos. U krijgt alvast de eerste voorlopige uitkomsten met de verwachte impact van de coronacrisis op 2021 voor het mkb als geheel, op basis van de eerste 300 respondenten.

Mkb-branchescan banner

Invloed op het mkb

Opvallend is dat de coronasituatie voor een deel van de klanten positief uitpakt en voor een deel negatief: 26% heeft minder werk en 30% heeft minder klanten. Terwijl ook 23% meer werk heeft en 22% zelfs meer klanten. Relatief een beperkt percentage, namelijk 8%, heeft te kampen met klanten die de druk op de tarieven opvoeren. Als gevolg van recente maatregelen, mede als gevolg van corona, geeft in totaal 45% aan dat de behoeften van klanten en afnemers ingrijpend zijn gewijzigd, terwijl maar 27% het aanbod hierop heeft aangepast. Het verdienmodel is voor 30% van de respondenten veranderd en ruim 40% geeft aan dat samenwerking in de keten belangrijker is geworden. 

Financieel

Een derde geeft aan dat de liquiditeit onder druk staat, terwijl dat voor 41% niet het geval is. Een vierde is afhankelijk geworden van overheidssteun en voor ruim de helft (55%) geldt dat niet. Een vijfde heeft de tarieven naar boven aangepast. Dit bevestigt het beeld dat er een grote diversiteit is tussen bedrijven, afhankelijk van de mate waarin zij zijn getroffen door de crisis. Voor het merendeel van de bedrijven geldt dat er meer aandacht is voor het financieel onder controle houden van processen: voor 58% is dat belangrijker geworden (slechts 8% geeft aan van niet).

Verwachte mutatie (%)  2020 t.o.v. 2019  2021 t.o.v. 2020 
Hoe verwacht u dat de omzet uit zal komen eind 2020, ten opzichte van 2019 (%)?  1,22%  19,04% 
Hoe verwacht u dat de winst uit zal komen eind 2020, ten opzichte van 2019 (%)?  -2,91%  13,99% 
Hoe verwacht u dat de totale investeringen uit zullen komen eind 2020, ten opzichte van 2019 (%)?  2,19%  6,86% 
Hoe verwacht u dat uw liquiditeitspositie uit zal komen eind 2020, ten opzichte van 2019 (%)?  2,76%  4,68% 

Naar verwachting van de ondernemers die de scan tot nu toe hebben ingevuld zullen de omzet en winst weer toenemen in 2021 met respectievelijk 19 en 14% en zal er ook weer meer worden geïnvesteerd (+7% versus +2% voor heel 2020).

In onderstaande tabel vindt u de financiële verwachtingen voor 2021 ten opzichte van 2020 (percentage daling of stijging).

Verwachte mutatie 2021 t.o.v. 2020 (%) 
Omzet  19,04% 
Winst  13,99% 
Personeelskosten  6,67% 
Totale investeringen  6,86% 
Investeringen in de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten  3,36% 
Investeringen in personeel en organisatie  2,33% 
Investeringen in digitalisering/ICT  7,04% 
Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen  6,38% 
Financieringsbehoefte  -0,68% 
Liquiditeit  4,68%

Tegenover de verwachte toename van de investeringen van 7% in 2021 staat vooralsnog geen extra financieringsbehoefte voor het mkb als geheel.

Personeel

Op personeelsgebied valt op dat voor een derde van de respondenten het aanbod van gekwalificeerd personeel een groter probleem is geworden. Bijna een kwart moet juist afscheid nemen van personeel. De personeelskosten zullen naar verwachting met ongeveer 7% toenemen in 2021.

Digitalisering

Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat de fysieke dienstverlening is omgezet naar online, eveneens ruim een derde meldt dat processen versnel zijn gedigitaliseerd en bijna de helft (48%) geeft aan dat het belang van online verkoop is toegenomen. De investeringen in digitalisering/ ICT zullen met ongeveer 7% stijgen in 2021 ten opzichte van 2020.

Duurzaamheid

Als gevolg van recente maatregelen, mede als gevolg van corona, is er meer aandacht voor duurzaamheid: 39% geeft aan dat er meer aandacht is voor duurzaamheid als organisatiestrategie (een vijfde niet), voor 38% wordt duurzaamheid een belangrijk aspect van de dienstverlening (18% juist niet) en 36% besteedt meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid van personeel (17% niet).

Conclusie

Gemiddeld genomen zijn de verwachtingen voor 2021 vooralsnog redelijk positief, met een verwachte stijging van de omzet en de winst ten opzichte van 2020, en eveneens een verwachte toename van de investeringen. Echter, de verschillen tussen bedrijven zijn groot. Terwijl voor een derde van de bedrijven de liquiditeit onder druk staat, is dat voor 41% niet het geval.

Helpt u ons mee met de verschillen beter in kaart te brengen per type ondernemer en per branche? Nodig dan uw klanten uit om de Mkb-branchescan in te vullen! Aanvragen van deze adviestool is kosteloos.

Voor meer informatie, neem contact op met Leonie Derksen.

Leonie Derksen

T 030 656 60 60
E lderksen@sra.nl

Mkb-branchescan banner lees meer > sluit
Nieuw

Nieuwe cyclus Branche-expertgroepen 2021: medisch, horeca, automotive, transport

Bent u meer dan gemiddeld begaan met klanten in een van deze branches? Vergroot dan uw netwerk en specialisme door deel te nemen aan een van deze unieke expertgroepen. In maart gaat het programma online van start met inspirerende thema’s en sprekers (16.00 - 18.00 uur).
  • Horeca (4 maart): Horeca in zwaar weer en de toepassing van de WHOA (Erik in 't Groen MSc RV en Koos Beke MSc LLM, herstructureringsspecialisten bij PwC).
  • Automotive (11 maart): Asset Based Financieren; rendementsverbetering van occasions met behulp van real time data (Wim Visser, Managing Partner QarQuest & Co Founder yesqar).
  • Transport (16 maart): Innovatie in Transport; praktisch toepasbare oplossingen voor het kleine segment (prof. dr. A.W. (Albert) Veenstra, Erasmus University en TKI DINALOG).
  • Medisch (25 maart): Het verbeteren van de positie van het MSB als zelfstandige onderneming (Arjan Bonthond, partner bij Claassen, Molenbeek & partners, specialist op het gebied van herstructurering, bedrijfsoverdracht en management vraagstukken in de zorg).

Ook bij de overige bijeenkomsten zorgen we voor een mooi programma met branchespecifieke adviesthema’s op het gebied van o.a. financiering, duurzaamheid, personeel, data, management en strategie. De groepen bestaan uit vaste deelnemers die vier keer per jaar bijeen komen om kennis en ervaring te delen en met elkaar te ontwikkelen, die vervolgens wordt vastgelegd in de vorm van branchesignaleringen.

Ga voor meer informatie naar de website of neem contact op met:

Leonie Derksen

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit
Nieuw

Actuele brancherapporten in BiZ-platform

Volgende week vindt u geactualiseerde brancherapporten in het BiZ-platform. Zeker nu de eerste benchmarks 2020 beschikbaar komen, zijn deze rapporten met een actuele visie op de branche een advieskans.

RapportageGeen enkele andere partij beschikt immers over cijfers 2020, dus u kunt zich hiermee profileren naar uw klant. De brancherapporten komen beschikbaar voor de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, medisch, transport en specialistische zakelijke dienstverlening.

Rapportage lees meer > sluit

Tip: Benchmarkrapporten aanvragen

SRA is druk bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden: naar waarschijnlijkheid starten de pilots voor de zomer 2021 en later in het jaar kunnen naar verwachting alle BiZ-kantoren migreren.

LaptopDe koppelingen vanuit Caseware, Audition en MLE met het huidige BiZ-platform blijven werken totdat uw kantoor migreert naar het nieuwe BiZ-platform. Dit geldt ook voor het aanleveren van jaarrekeningen en het downloaden van BiZ-rapporten via de rapportagesoftware. 

Het aanleveren en downloaden via de URA Rating Factory is niet meer mogelijk. Wilt u BiZ-rapporten opvragen op basis van een (deels) ingevulde jaarrekening voor een potentiële klant of wilt u een BiZ-rapport zonder klantdata draaien, dan kunt u dit tijdelijk aanvragen via de BiZ-website.

Via het aanvraagformulier vult u de klantdata en de referentiegroep voor het rapport in. Het eventuele BiZ-export-bestand dat u heeft gemaakt vanuit Caseware, Audition of MLE kunt u bijvoegen. Wilt u handmatig cijfers invullen, dan gebruikt u het Excel-bestand. SRA maakt dan na uiterlijk één werkdag de door u gevraagde rapporten.

Contact

SRA-BiZ
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

Laptop lees meer > sluit
Nieuw

Welke BiZ-rapporten (2020) zijn beschikbaar? Bekijk het overzicht!

De omvang van Branche in Zicht blijft groeien: in totaal zijn er meer dan 328.200 jaarrekeningen. De eerste 2300 jaarrekeningen 2020 zijn ook al binnen, en daarmee ook al de eerste 283 benchmarks voor 48 verschillende SBI codes (dd. 16 februari).
Voor 2019 zijn er ruim 42.000 jaarrekeningen in de database. Naar verwachting zal dit, net als voor voorgaande jaren, in het komende jaar verder toenemen tot meer dan 50.000 jaarrekeningen. Op dit moment zijn er benchmarks voor 405 verschillende SBI-codes beschikbaar. Met de segmentatie-mogelijkheden op regio, omvang en/of rechtsvorm komt het totaal op 4.750 benchmarks 2019. Dit biedt nieuwe kansen om uw klanten nog specifieker van advies te voorzien.

Wilt u het aantal SBI-code's waarop gebenchmarkt kan worden vergroten? En wilt u de nauwkeurigheid van de benchmarks verder verbeteren? Controleer of de aftapkraan van uw kantoor aan staat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn?

Beschikbaar per 16 februari (boekjaar 2020)

01.4 - Fokken en houden van dieren
01.41 - Fokken en houden van melkvee
41 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
43.2 - Bouwinstallatie
43.3 - Afwerking van gebouwen
45.1 - Handel in auto's en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie
46.4 - Groothandel in consumentenartikelen (non-food)
46.6 - Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel
47.7 - Winkels in overige artikelen
49.4 - Goederenvervoer over de weg
62.0 - Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
64.20 - Financiële holdings
66 - Overige financiële dienstverlening
68.3 - Bemiddeling in en beheer van onroerend goed
69 - Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie
70.10.2 - Holdings (geen financiële)
70.22.1 - Organisatieadviesbureaus
71.12 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
86 - Gezondheidszorg

lees meer > sluit