SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Branche in Zicht

BiZ-Team

 • de échte cijfers voor het mkb
 • betrouwbare actuele benchmarkcijfers
 • kennis van circa 600 branches
 • praktische adviesinstrumenten
 • gedetailleerd vergelijk van uw klant met zijn concurrent 

Wij zijn hierin uniek!

SRA BiZ-team: Marianne Breckenridge, Ingmar Donkerbroek, Amida Elmoudni, Leonie Derksen, Monique van Harrewijn en Claudia van Engelenburg.

T 030 656 60 60
E biz@sra.nl 

Nieuw

Exclusief voor BiZ-leden brancherapporten met unieke coronaprognoses

Per vandaag is het nieuwe geactualiseerde brancherapport voor de medische zorg beschikbaar in het BiZ-platform, met een unieke financiële analyse van de branche vóór en na de crisis. In het platform worden binnen nu en twee weken op dezelfde wijze alle brancherapporten geactualiseerd.

RapportageImmers: in deze tijd is het extra belangrijk om niet alleen achteruit te kijken – de vergelijking van de financiële cijfers van uw klant met het branchegemiddelde – maar ook naar de toekomst. Wat is de verwachte impact van de crisis op de branche en de onderneming van uw klant? Andere partijen zoals het CBS, het CPB en de banken hebben al eerder voorspellingen gedaan, maar dit is de eerste doorrekening op basis van harde BiZ-cijfers over 2019.  Een primeur voor u als BiZ-gebruiker.

SRA-BiZ: harde cijfers mkb

Met de jaarrekeningen 2019 uit de BiZ-database van SRA is het mogelijk om cijfermatige berekeningen te maken op brancheniveau, in vergelijking tot de rest van het mkb. Deze harde data zijn uniek in Nederland en geven feitelijke informatie over de financiële uitgangspositie per 1 januari 2020. Op basis van de harde cijfers kunnen we scenario’s voor 2020 en voor de eerste helft van 2021 doorrekenen. Hiervoor maken we gebruik van de indicatieve prognosecijfers van de sectorspecialisten van de Rabobank voor het tweede kwartaal van dit jaar tot en met het tweede kwartaal van 2021. Dit zijn procentuele inschattingen van het omzetverlies per kwartaal (t.o.v. 2019) als gevolg van de coronacrisis. De Rabobank-prognoses gelden per april 2020 en zijn gebaseerd op de informatie die op dat moment bekend was. Voor het eerste kwartaal van 2020 maken we gebruik van de werkelijke cijfers van het CBS.

Wat is nieuw?

Belangrijk uitgangspunt in de berekeningen is dat financieel gezonde bedrijven een grotere overlevingskans hebben dan niet-gezonde bedrijven. Vanuit de BiZ-database kunnen we dit berekenen aan de hand van onder meer de solvabiliteit en PD-rating. Nieuw toegevoegd zijn de uitkomsten van de berekeningen:

 • Winstgevendheid, solvabiliteit en kredietwaardigheid (PD) in het mkb en in de branche (2019).
 • Omzetmutatie 2019 versus 2018 in het mkb en in de branche.
 • Verwachte winstgevendheid in 2020 t.o.v. 2019 in de branche versus het mkb.
 • Verwachte liquiditeitspositie van de branche per kwartaal in 2020 t/m Q2 2021.
 • Verwachte liquiditeitspositie per PD-categorie in de branche: wat gebeurt er per kwartaal met de liquiditeitspositie van de gezonde bedrijven (PD-rating < 1% voorafgaand aan de crisis) en van de ongezonde bedrijven (PD-rating >3%).
 • Specifieke uitkomsten voor subsectoren in de branche. In het geval van medisch: huisartsen, mondzorg, fysiotherapeuten.

Hoe verder?

Download het brancherapport Medische zorg vanuit het platform. De andere rapporten volgen binnenkort: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke diensten en transport.

Rapportage lees meer > sluit
Nieuw

Update benchmarkplatform

SRA is samen met Visonplanner bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden. De aankomende periode wordt gebruikt om in fases te testen. In eerste instantie door SRA zelf, later zullen ook een aantal pilotkantoren hierbij aansluiten. In het najaar kunnen we naar alle waarschijnlijkheid starten met overzetten van BiZ-kantoren naar het nieuwe platform.

We proberen de impact hiervan voor u als BiZ-gebruiker zo klein mogelijk te houden.

Naast de ontwikkeling van het platform wordt er op dit moment ook met diverse dashboardpartijen samengewerkt om een koppeling met het BiZ-platform te maken of de bestaande koppeling te optimaliseren. Zo kunt u gegevens van uw klant in een dashboard visualiseren en vergelijken met de branchegemiddelden uit BiZ.

lees meer > sluit
Nieuw

Branchesignalering Medisch: impact coronacrisis op de eerstelijns zorgorganisatie

De uitbraak van het coronavirus heeft onverwacht veel gevraagd van alle zorgprofessionals. Huisartsen en apotheken hebben veel overuren en kosten moeten maken om goede zorg te kunnen leveren. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, bijvoorbeeld in de mondzorg en fysiotherapie, hadden juist een terugval in consulten, omdat niet-noodzakelijk patiëntencontact moest worden vermeden.

MedischDe specialisten van de Branche-expertgroep Medisch en de ABN AMRO gingen in gesprek over de impact van de crisis op drie deelsectoren: 1) Huisarts, 2) Fysiotherapie en 3) Mondzorg. Download de branchesignalering voor de belangrijkste inzichten per sector.

Financieel gezien valt op dat de huisartsen de omzet hebben zien toenemen, dat de omzet in de mondzorg zo’n 25% onder normaal zit, en dat de fysiotherapeuten het financieel gezien het zwaarst hebben. Zeker de praktijken die geen onderdeel uitmaken van een groepspraktijk of keten, en/ of gedeeltelijk afhankelijk zijn van fitnessactiviteiten moeten alle zeilen bijzetten. Er is in alle sectoren gebruikgemaakt van steunmaatregelen, maar de continuïteitsbijdrage is maar beperkt benut vanwege de complexiteit van de regels. Hier ligt dus een kans voor praktijken die een financiële buffer nodig hebben. Er kleven wel haken en ogen aan de inhaalzorg. Praktijken die een groeistrategie hadden/hebben, komen mogelijk in de problemen omdat in de eerste 6 maanden na de laatste CB de groei gezien kan worden als inhaalzorg en daarover zal slechts 45% worden vergoed. De NOW-maatregel is wel ruim ingezet.

Samengevat

De vooruitzichten voor huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen zijn positief; de zorgvraag zal toenemen en in het verlengde hiervan de behoefte aan gekwalificeerd personeel. Hierdoor zullen organisatorische uitdagingen op het gebied van digitalisering en personeel opnieuw hoog op de agenda komen. Zeker ook in het geval er ‘een tweede golf’ komt in het najaar. Lees meer in de branchesignalering.

Medisch lees meer > sluit
Nieuw

SRA-BiZ Kennisdag: zet 7 oktober in uw agenda!

Met branchekennis trends in het mkb vertalen naar praktisch advies: dat staat centraal op de (online) SRA-BiZ Kennisdag op 7 oktober 2020 vanaf 13.00 uur. Als BiZ-kantoor heeft u recht op gratis kaarten!

Kennisdag 2019 Inhoud

De coronacrisis heeft het mkb enorm geraakt met een omzetdaling in bijna alle bedrijfssectoren tot gevolg. Om als onderneming succesvol te blijven is het van belang om te kunnen anticiperen, adapteren én innoveren! Willem Overbosch neemt u met een inspirerend en praktisch verhaal mee in de wereld van innovatie in crisistijd. Vervolgens kiest u voor een brancheworkshop waar u samen met een sectorspecialist en workshopleider aan de slag gaat.

U heeft de keuze uit de volgende 4 sessies:

 • Transport
 • Automotive
 • Bouw
 • Retail

Bekijk onze website voor meer informatie of inschrijven.

Kennisdag 2019 lees meer > sluit
Nieuw

SRA Corona-Barometer

Gedurende 15 weken heeft SRA een tweewekelijks onderzoek gedaan onder de leden, om te monitoren hoe mkb-ondernemers, specifiek in acht branches, ervoor staan. De laatste Barometer die vandaag is verschenen wijst uit dat het algehele sentiment niet eerder zo positief was. Een mooie start van het zomerseizoen!

Minder faillissementen en liquiditeitsproblemen dan verwacht

Grafiek BarometerHet percentage klanten waarvoor liquiditeitsproblemen wordt verwacht is gedaald naar 14% (47% in week 1) en het percentage klanten waarvoor een faillissement wordt verwacht is bijgesteld naar 5% (dit was bijna 12%). Het vertrouwen in de overheid is opnieuw toegenomen na het laatste pakket met steunmaatregelen.

Uitstel van belasting voor bijna 13%

Kijkend naar het gebruik van de steunmaatregelen, valt op dat vooral de nieuwe NOW 2.0 en de kredietfaciliteiten op dit moment het hoogst scoren, gevolgd door de TOFA-regeling voor flexwerkers. Het uitstel van belastingbetaling is voor 12,5% van de klanten aangevraagd. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat horecazaken het vaakst een beroep deden op de regeling: bijna 60 procent betaalt dit jaar later belasting vanwege de coronacrisis.

Horeca, detailhandel en automotive

De omzetprognoses voor het derde kwartaal zijn het meest somber voor de horeca, detailhandel en automotive. Opvallend is dat de verwachtingen voor de automotive een fractie negatiever zijn dan voor het derde kwartaal: 44% van de SRA-leden verwacht een gemiddelde omzetdaling van 20-40% in deze sector. De prognoses voor detailhandel zijn juist iets verbeterd, in lijn met de positieve berichten van het CBS over een omzetstijging van de detailhandel in april 2020. De omzetprognoses voor de horeca zijn weer een fractie negatiever dan voor het tweede kwartaal. Zo verwacht 30% van de SRA-leden een gemiddelde omzetdaling van 40-60% bij de horecaklanten.

Grafiek Barometer lees meer > sluit

Nieuwe workshops: Adviseren met BiZ

Wilt u ook graag praktische handvatten krijgen om meer uit BiZ te halen én uw klanten te verrassen met nieuwe inzichten? Neem dan deel aan een van de nieuwe workshops die u begeleiden door het adviestraject richting de klant.
lees meer > sluit