Thuis in uw branche

Competentieprofiel Beoordelaar

De beoordelaar voert zijn werkzaamheden uit in overeenstemming met het competentieprofiel voor de beoordelaar. In dit profiel is beschreven aan welke competenties de beoordelaar moet voldoen.

Een stagebureau benoemt een beoordelaar op grond van het competentieprofiel voor de beoordelaars. Het SRA-Stagebureau bepaalt wie de trainee als beoordelaar krijgt toebedeeld. U kunt enkel beoordelaar zijn wanneer u werkzaam bent bij een SRA-kantoor.

Een beoordelaar wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming van weer 4 jaar. Tijdens de benoemingsperiode bewaakt het stagebureau de kwaliteit van de activiteiten van de beoordelaars.


Download het competentieprofiel Beoordelaar

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren