Thuis in uw branche

Competentieprofiel praktijkbegeleider

Eind 2017 is het competentieprofiel geactualiseerd. Het SRA-Stagebureau gaat ervanuit dat u als praktijkbegeleider het competentieprofiel hebt gelezen. Het competentieprofiel beschrijft de diverse rollen, kerntaken, competenties en bijbehorende succescriteria voor de praktijkbegeleider.

Bij het lezen van het competentieprofiel is het van belang dat in het profiel een 'ideaalbeeld' geschetst wordt van een praktijkbegeleider op het hoogst haalbare niveau. Een praktijkbegeleider hoeft niet perse alle competenties te beheersen; de competenties zijn 'ontwikkelbare vermogens'. Het profiel is in die zin een 'groeimodel' en biedt dan ook een basis voor verdere professionalisering van de praktijkbegeleider.

Register voor praktijkbegeleiders

Het SRA-Stagebureau hanteert een register voor praktijkbegeleiders waar alle praktijkbegeleiders staan ingeschreven. Naar aanleiding van de vragenlijst die u heeft ingevuld bent u in het register ingeschreven voor een periode van 4 jaar.

Als de trainee start met de praktijkopleiding, is de trainee regisseur van zijn/haar eigen opleidingstraject. U geeft waar nodig ondersteuning, begeleiding en coaching. Uiteraard beschikt u over voldoende tijd en deskundigheid en bent u intrinsiek gemotiveerd om trainees te begeleiden.

Indien u recent een sanctie opgelegd heeft gekregen door de accountantskamer van de Rechtbank, kunt u helaas niet toetreden tot of aanblijven bij het SRA-Register voor Praktijkbegeleiders.

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60