Thuis in uw branche
Dossier Kwaliteit

Komen tot een kwaliteitsgerichte cultuur

De AFM heeft zich in haar onderzoek naar de implementatie en borging van het verandertraject bij OOB-organisaties gericht op drie pijlers: beheersing, gedrag & cultuur, en intern toezicht. Het is van belang dat de accountantsorganisaties een samenhangend geheel aan maatregelen treffen op alle niveaus binnen het systeem waarin de accountant zijn of haar beroep uitoefent.

Om tot een kwaliteitsgerichte cultuur te komen, is het van belang dat de gehele organisatie bekend is met de 'stip aan de horizon'. Is deze stip helder? Is de cultuur kwaliteitsgericht? Is de (interne) samenwerking optimaal? Wordt de kennis én kunde van alle medewerkers optimaal benut om tot een kwaliteitsgerichte cultuur te komen? Heeft u een route uitgestippeld om tot een kwaliteitsgerichte cultuur te komen?

Kunt u op bovenstaand of gerelateerde vragen geen eenduidig positief antwoord geven? Wij denken graag met u mee om tot een verandering binnen uw organisatie te komen met een geïntegreerde aanpak van opleiding, training en verandermanagement.