Sla menu over
Thuis in uw branche

Stappen 1 tot 5 van de portfolio uitgewerkt

NVPE

Per kalenderjaar werkt u als accountant aan uw persoonlijk PE-portfolio. Dit portfolio geeft u vorm in 5 stappen.

Stap 1. Omschrijf je werkzaamheden

Bij stap 1 geef je je functietitel(s) aan en omschrijf je per rol welke taken en verantwoordelijkheden je hebt. Vervolgens geef je voor elk van je taken aan welke resultaten er worden verwacht. Benoem eventueel ook de normen vanuit de wet- en regelgeving waaraan je resultaten moeten voldoen.

Voorbeeld:

Titel(s) Rol en werkzaamheden  Resultaat 
Intern accountant  Controle van de jaarrekening Jaarrekening 

Stap 2. Formuleer je leerdoelen

Je leerdoelen formuleer je op basis van drie soorten competenties, namelijk vaktechnische kennis, vaardigheden en houding. Een leerdoel beschrijft concreet wat je je graag eigen wilt maken. Met andere woorden: wat wil je kunnen of weten in het kader van je eigen professionele ontwikkeling?

Verwoord je leerdoelen zo duidelijk mogelijk. Geef aan welke activiteit(en) je wilt ondernemen om aan het leerdoel te werken en bepaal na afloop of je je leerdoel(en) hebt behaald. Leerdoelen formuleer je in de ‘ik-vorm’. Stel jezelf de volgende vragen:

 1. Gedrag → wat ga ik na de leeractiviteiten (anders) doen in mijn beroepspraktijk?
 2. Inhoud → waarover gaat hetgeen ik wil leren?
 3. Norm → hoe goed wil ik erin worden of welke groei wil ik doormaken?

Voorbeeld:

Leerdoel:  Ik ben eind 2019 in staat om in 50% van de gevallen gebruik te maken van data-analyse bij de controle-aanpak.
Inhoud: Data-analyse
Gedrag: Gebruikmaken van data-analyse bij de controle-aanpak
Norm: In minimaal 50% van de gevallen

Stap 3. Kies je leeractiviteit

Hier geef je aan welke leeractiviteiten je gaat inzetten om je leerdoelen te bereiken. Dit mag van alles zijn. Naast de klassikale cursussen kun je bijvoorbeeld kiezen voor: 

 • E-learning of webinars: voor kennisverdieping en het trainen van specifieke vaardigheden en als aanvulling op trainingsactiviteiten
 • Kringbijeenkomsten: tijdens deze periodieke bijeenkomst, vaak per discipline, behandelt een deskundige een actueel thema
 • Intervisie: om de overdracht van kennis en ervaring naar de praktijk te verbeteren, voer je geregeld intervisiegesprekken met collega’s, aan de hand van concrete cases uit de praktijk
 • Open cursus of training: voor je eigen ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden
 • Incompany training: (maatwerk)trajecten van (externe) opleiders die op kantoor worden gegeven voor specifieke opleidingsvragen
 • Training on the job (meester-gezel-model): je mentor/manager begeleidt je bij het opdoen van praktische vaardigheden en kennis, eventueel met de hulp van (externe) trainers
 • Zelfstudie of meelopen met collega’s
 • Coaching: je manager geeft je tijdens je functionerings- of opleidingsgesprek direct feedback over de doelen die je stelt. De manager gebruikt een coachende stijl, zodat je zelf je doelen leert realiseren

Als je je leeractiviteiten hebt geformuleerd, rond je je Plan van Aanpak (POP) af. Doe dat uiterlijk op 1 april. Je kunt je opleidingsplan indien nodig gedurende het gehele jaar nog aanpassen.

Stap 4. Omschrijf welke leeractiviteiten je hebt ondernomen

Aan het eind van het jaar beschrijf je welke leeractiviteiten je daadwerkelijk hebt ondernomen.

Voorbeeld:

Leerdoel: Assistenten coachen 
Voorgenomen leeractiviteit:  Masterclass Coaching 
Ondernomen leeractiviteit:  Ik heb een opleiding coaching gevolgd en daarnaast binnen het kantoor drie assistent accountants begeleid 

Stap 5. Evalueer en beschrijf je nieuwe kennisniveau 

Aan het einde van het jaar evalueer je je plan: welke kennis, vaardigheden of houding heb je dit jaar verworven of aangescherpt en wat merk je hiervan of wat pas je toe in jouw beroepspraktijk? Maak hiervoor gebruik van de vijf stappen van de STARR-methodiek:

 1. S - Situatie - wat was de situatie/de context waarbinnen het voorbeeld zich afspeelde?
 2. T - Taak - wat was in de gegeven situatie jouw taak of rol?
 3. A - Actie - wat heb je concreet gedaan?
 4. R - Resultaat - wat was het (eind)resultaat?
 5. R - Reflectie - waarom was je wel/niet tevreden met het resultaat en wat wil je nog leren in de volgende PE-cyclus?

Voorbeeld:

S - Situatie: Leidinggevende van een team
T - Taak: Team actief begeleiden bij dagelijkse werkzaamheden 
A - Actie: Praktisch ingestoken training in interviewtechnieken gevolgd
R - Resultaat: Beter in gesprekken met teamleden
R - Reflectie: Dankzij de technieken die ik heb geleerd, kan ik mijn team beter aansturen. Ik weet hoe ik kan luisteren en voel me zekerder in mijn rol, ook in lastige situaties. Ik kan mijn teamleden gemakkelijker de ruimte geven. Ik wil zeker doorgaan met dit soort praktische trainingen, om nog beter te worden als leidinggevende.  

Stap 6. Compliance button

Heb je na een jaar alles klaar, dan heb je tot 31 januari de tijd om op de nieuwe compliance button bij de NBA te drukken. Daarmee geef je aan dat je voldoet aan de kwalitatieve eisen van de NVPE.

Checklist

Plan van aanpak Q1 

 • Heb je je functie(s) beschreven?
 • Heb je je werkzaamheden omschreven?
 • Heb je voor elke taak omschreven wat je moet opleveren?
 • Heb je op basis van je werkzaamheden leerdoelen geformuleerd?
 • Heb je je leerdoelen concreet geformuleerd met aandacht voor inhoud, gedrag en norm?
 • Heb je je leerdoelen op het juiste niveau geformuleerd (NLQF niveau 6)?
 • Heb je per leerdoel een passende leeractiviteit gepland?

Reflectie Q4

 • Heb je beschreven welke leeractiviteiten je hebt ondernomen?
 • Heb je op basis van STARR gereflecteerd op je leerresultaten?
 • Heb je op de compliance button gedrukt?

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Chantal de Klein  Marjon Groten 
Chantal de Klein
Projectmanager
E cdeklein@sra.nl
T 030 656 60 60
Marjon Groten
Manager Incompany
E mgroten@sra.nl
T 030 656 60 60