Thuis in uw branche

Het trainingsprogramma

Heb je de nulmeting gedaan en in beeld welke CEA-eindtermen jij nog verder moet ontwikkelen? Maak dan een keuze uit het onderstaande trainingsaanbod. Elk jaar van de praktijkopleiding volg je verplicht tenminste drie dagen een training. SRA biedt hiervoor een speciaal opgezet en geaccrediteerd trainingsprogramma aan. Het programma is specifiek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke CEA-eindtermen) en sluit goed aan op jouw leercurve als trainee. Volg je het geaccrediteerde programma dan weet je dat alle generieke eindtermen worden getraind.

Trainingen jaar 1:

Trainingen jaar 2:

Trainingen jaar 3:

In het laatste jaar heb je een keuze uit 5 cursussen. Op basis van de uitkomsten van je 0 en/of 1-meting maak je een keuze uit onderstaande onderwerpen:

Let op: Schrijf je snel in voor de trainingen voordat jouw voorkeursdatum vol zit. Je profiteert van aantrekkelijke pakketkortingen in jaar 1jaar 2 en jaar 3 als je je voor meerdere trainingen en intervisiebijeenkomsten van ons geaccrediteerde trainingsprogramma tegelijk inschrijft!

Alternatief trainingsaanbod

Liggen jouw persoonlijke behoefte anders door eerder gevolgde trainingen of eerder opgedane ervaring? Dan is het mogelijk om van de gebaande paden af te wijken. Zorg dan wel dat je in de rapportages goed omschrijft waarom je kiest voor een andere training en hoe dat bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Naast het bovenstaande geaccrediteerde trainingsprogramma bestaat er de mogelijkheid om een keuze te maken uit een aantal andere trainingen. Het zou kunnen dat voor jou deze trainingen nog beter aansluiten bij jouw ontwikkeling tot startbekwame accountant. Zorg dat je in ieder geval drie trainingen per jaar volgt welke aansluiten bij de ontwikkeling van de generieke CEA-eindtermen die jij nog moet behalen. SRA biedt hiervoor aan: 

Verkorting

Heb je 1 jaar (4 jaar werkervaring) of 2 jaar (8 jaar werkervaring) verkorting gekregen en zit je bij het SRA-stagebureau? In dat geval worden de trainingen van jaar 1 vrijgesteld, wat betekent dat je in totaal nog 6 trainingen moet volgen. Voor deze 6 trainingen kun je uiteraard gebruik maken van de trainingen van jaar 2 en jaar 3 van ons geaccrediteerde trainingsprogramma, maar ook een keuze maken uit het extra trainingsaanbod. 

Vrijstelling aanvragen

Heb je niet langer dan 2 jaar voor aanvang van de praktijkopleiding een training gevolgd bij een andere aanbieder en wil je vrijstelling aanvragen? Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Je hebt een training gevolgd bij een andere geaccrediteerde aanbieder: upload je certificaat in de ELO. Deze wordt daar goedgekeurd.
  • Je hebt een training gevolgd bij een niet-geaccrediteerde aanbieder: Je kan een vrijstellingsverzoek indienen bij SRA om te laten beoordelen of de training voldoet. De kosten hiervoor bedragen € 80,-. Gebruik voor het vrijstellingsverzoek het aanvraagformulier. Je kan er ook voor kiezen om alsnog een training te volgen uit het bovenstaande aanbod van SRA. 

Aandachtspunten trainingsprogramma

Een actieve participatie aan de trainingen en intervisie vanuit de trainee is vereist. SRA heeft de mogelijkheid om, in overleg met het SRA- of uw Stagebureau, bij niet actieve participatie te besluiten om aanvullende opdrachten en/of geen deelnamecertificaat te verstrekken. 

In verband met de effectiviteit adviseren wij de trainingen en intervisiemomenten door het jaar heen te plannen. Dit zal je eigen leerrendement van deze bijeenkomsten ten goede komen. Bekijk in dit overzicht ook welke CEA-eindtermen in welke training aan bod komen.

Jouw voordelen van het geaccrediteerde programma:

  • Bij afname van een jaarpakket tot € 190 korting
  • Vaste trainers
  • Gemak: meerdere trainingsdagen voor elke training
  • Kleine groepen met maximaal 12 deelnemers
  • Toegespitst op de werkomgeving van de mkb-praktijk
  • Speciaal voor trainees van de praktijkopleiding Assurance en MKB samengesteld
  • Hoog leerrendement door intakes en praktijkopdracht

Contact

Laura Gijsbers

Laura Gijsbers
Projectmanager Educatie SRA
E lgijsbers@sra.nl
T 030 656 60 60