Wie kregen de Jan Zweekhorst Award eerder?

In 2021 kreeg Paul Gorissen, landelijk aanspreekpunt Horizontaal toezicht bij Belastingdienst MKB, de eerste editie van de award uitgereikt. Gorissen was samen met Jan Zweekhorst een van de grondleggers en kartrekkers van horizontaal toezicht, waarbij ze geen uitdaging uit de weg gingen.

In 2022 kreeg Willem van Wijngaarden de award uitgereikt. Van Wijngaarden heeft als oud-voorzitter van SRA, als oud-voorzitter van de Reviewcommissie van SRA en als oud-voorzitter van het NIVRA (nu NBA) over de jaren heen enorm veel werk verzet als het gaat om kwaliteitsverbetering, kennisdeling en belangenbehartiging voor de branche en de mkb-ondernemer.

Leo StevensIn 2023 werd de award toebedeeld aan Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Stevens heeft een indrukwekkende fiscale carrière opgebouwd, ingegeven door pure passie en maatschappelijke betrokkenheid. Zijn drive is altijd geweest hoe het belastingstelsel eerlijker, eenvoudiger en effectiever kan.

Meer informatie


Jan Zweekhorst Award: Nomineer uw kandidaat