Thuis in uw branche

SRA-Kwaliteitspakket

Speciaal voor niet-leden

Met het SRA-Kwaliteitspakket kunt u gebruikmaken van de ondersteuning van SRA om het kwaliteitsniveau van uw organisatie verder te optimaliseren.

SRA helpt u op weg met het SRA-Kwaliteitspakket

SRA heeft zich de afgelopen circa 35 jaar bewezen als een partij die het kwaliteitsniveau van accountantskantoren toetst, waarborgt en optimaliseert. Wij hebben hiervoor allerlei hulpmiddelen ontwikkeld zoals een (intern) reviewsysteem, handboeken, praktijkhandreikingen, een vragenservice, een kennisnet, vaktechnische kringbijeenkomsten en geautomatiseerde werkprogramma's.

Wij stellen de expertise en hulpmiddelen niet alleen beschikbaar voor de aangesloten kantoren. Bent u nog geen lid van SRA? Bijvoorbeeld omdat uw kantoor nog niet volledig aan de door wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet? Kies dan nu voor het SRA-Kwaliteitspakket!

Met dit kwaliteitspakket kunt u gebruikmaken van de ondersteuning van SRA om het kwaliteitsniveau van uw organisatie verder te optimaliseren. U kunt vervolgens nog beslissen of u daadwerkelijk lid van SRA wenst te worden.

Wat zijn de kosten?

De jaarlijkse kosten voor het SRA-Kwaliteitspakket zijn afhankelijk van het aantal professionals (alle directeuren/vennoten, alle RA's en AA's en alle tekeningsbevoegde Fiscale medewerkers met titel RB of NOB) op uw kantoor en bedragen:

Aantal professionals Bedrag 
1 t/m 3 € 750
4 t/m 20 € 1.250
21 t/m 50 € 2.500
51 t/m 100 € 5.000
meer dan 100 € 7.500

U kunt hiermee kosteloos gebruikmaken van diverse faciliteiten zoals ons kennisnet, het vaktechnisch bureau en de handboeken.

Daarnaast krijgt u toegang tot een aantal diensten waarvoor apart betaald moet worden. Het SRA-Kwaliteitspakket heeft een duur van 1 jaar en kan (onder voorwaarden) met maximaal 1 jaar verlengd worden.

Wat houdt het Kwaliteitspakket in?

Het abonnement op het SRA-Kwaliteitspakket bevat onderstaande producten, diensten en faciliteiten.
(* betekent dat voor deze producten of diensten additionele kosten worden gerekend, prijzen op aanvraag).

Vaktechnische helpdesk

Ervaren, vakbekwame mensen uit de praktijk met grote theoretische kennis beantwoorden al uw vaktechnische vragen.

SRA-Handboeken

SRA geeft verschillende handboeken voor de accountantspraktijk uit. Het SRA-Handboek Kwaliteit bevat een raamwerk voor de opzet van een kwaliteitssysteem, praktijkhandreikingen, voorbeelden, procedures en modellen. Verder is er een handboek Controle, een handboek voor de Samenstellingsopdrachten en een handboek Beoordelen. Met de tool Scienta is het ook mogelijk de SRA-Handboeken online te beheren*.

SRA-Kennisnet

U krijgt toegang tot het 'besloten' ledendeel van www.sra.nl. Hier staan talloze handboeken en praktijkhandreikingen op het gebied van controle, jaarverslaggeving en kwaliteit. Hier vindt u ook andere vaktechnische informatie zoals de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, de HRA, fiscale signaleringen en praktijkhandreikingen en modellen en CAOnet (met CAO-informatie van ruim 200 branches).

SRA-Werkprogramma’s*

Wij hebben 'intelligente' werkprogramma’s ontwikkeld voor controle-, beoordelings- en samenstelwerkzaamheden. Deze werkprogramma's zijn onder meer verkrijgbaar in de software van Caseware (Controle-, Beoordelings- en SamenstelManager), UNIT4 (FDS) en MLE (Make life easier).

SRA-Intern Reviewsysteem*

Met het Intern Reviewsysteem van SRA kunt u de kwaliteit van de opdrachten beoordelen en vaststellen of deze conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. U kunt dit web based systeem van self-assessment toepassen bij de complete interne review van uw kantoor.

SRA-Vaktechnische kringen en Cursussen*

SRA organiseert door het hele land vaktechnische kringen voor compliance officers, accountants, fiscalisten en andere professionals binnen het accountantskantoor. Met het Kwaliteitspakket kunnen uw medewerkers tegen de ledenprijs lid worden van een kring. Tevens betaalt u bij onze cursussen ook de ledenprijs. 

Profiteer van de expertise van SRA

Met het abonnement op het SRA-Kwaliteitspakket kunt u, als niet SRA-lid, de expertise die SRA in huis heeft benutten, om zo het kwaliteitsniveau van uw organisatie verder te optimaliseren.

SRA helpt u graag op weg.

Interesse?

Wilt u gebruik maken van het Kwaliteitspakket? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Marc van Gaalen, manager afdeling Vaktechniek:

Marc van Gaalen 
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60