Thuis in uw branche

Countus is platform voor groei

  • Publicatiedatum: 15-5-2018

Countus heeft een succesvol jaar achter de rug. Op alle relevante terreinen is sprake van groei en ontwikkeling. De omzet per Fte is afgelopen jaar gestegen met 6,5%. Het resultaat voor belastingen is daardoor met 612% toegenomen. De kwaliteit van de dienstverlening is op orde en de portefeuille is gegroeid. Afgelopen jaar zijn ook weer 95 nieuwe medewerkers ingestroomd.

De groepsomzet van Countus is afgelopen jaar licht gestegen van € 43,5 miljoen in 2016 tot bijna € 43,9 miljoen afgelopen boekjaar. Per voltijds medewerker (fte) is de omzet gestegen met 6,5% tot € 103.700,- per fte per jaar. Het resultaat voor belastingen is daarom met 612% gestegen tot bijna € 1,7 miljoen. De balans is hierdoor weer verbeterd en geheel schuldenvrij. Op een balanstotaal van bijna € 22 miljoen bedraagt de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) van Countus 62,5%: Countus is een financieel zeer gezonde onderneming.

Platform voor groei

Countus is een platform voor groei. "Wij leveren merkbare meerwaarde en dat stellen onze klanten en onze medewerkers op prijs", aldus Bob Seemann, Algemeen Directeur van Countus. "Klanten weten ons daarom steeds beter te vinden. Onze portefeuille is in 2017 per saldo gegroeid met bijna € 1 miljoen aan doorlopende jaaromzet. En dat is allemaal autonome groei! We hebben afgelopen jaar namelijk geen portefeuilles of praktijken overgenomen."

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt voor accountancy-personeel weet Countus voldoende talent aan te trekken. In 2017 zijn 95 nieuwe medewerkers ingestroomd. Het gemiddeld aantal Fte’s is daardoor gestegen tot 529 fte’s. "Met name de combinatie van een kleinschalige en lokaal gevestigde kantooromgeving binnen de context van een grote organisatie met een duidelijke focus op advies en ontwikkeling is aantrekkelijk", stelt Seemann.

Kwaliteit en ontwikkeling

Afgelopen jaar is de kwaliteit van de dienstverlening getoetst en wederom positief beoordeeld. Het eigendom van Countus ligt via een stichting bij haar klanten. Countus presenteert zich daarom als Het Accountantskantoor van de toekomst sinds 1924. "Wij werken primair voor de klant en niet voor de eigenaar", aldus Seemann, "daarom is het voor ons heel natuurlijk om aan de 53 maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' te voldoen. Maar we moeten natuurlijk ook winst maken om te kunnen blijven investeren in de ontwikkeling van onze mensen, processen en diensten. Afgelopen jaar is daarin weer een aantal stappen gezet. De post-HBO accreditatie door CPION van onze Registeropleiding Ondernemersadviseur (ROA) is daar een mooi voorbeeld van."

Countus Groep

Countus Groep is een middelgrote accountants- en adviesorganisatie met 600 medewerkers en 28 vestigingen in Noord-, Midden- en Oost-Nederland. De dienstverlening richt zich op ondernemersadvies, accountancy (controle- en samenstelpraktijk), belastingadvies, juridisch advies, bedrijfseconomisch advies, personeelsadvies, ROM advies- & bouwbegeleiding, subsidieadvies, financieringsbemiddeling en corporate finance. Ook is Countus actief op het terrein van ondernemerscoaching, mediation en IT-ondersteuning.

De dienstverlening van de groep wordt aangeboden onder de labels  Countus Accountants + Adviseurs, Subvention, Zienergie, Seres Accountants & Belastingadviseurs, Nalatenschapsbeheer, Countus Pensioenadvies, WeCapital, SPOAR, C3A Agro- & Agri Advies en De Bemiddelaars.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren