Thuis in uw branche

Afhandeling bezwaarschriften excessieve loonheffing

  • Publicatiedatum: 6-6-2013

SRA heeft op veler verzoek een modelbezwaarschrift tegen de excessieve loonheffing opgesteld. Er blijkt tot op heden een groot aantal bezwaarschriften tegen deze werkgeversheffing te zijn ingediend. De Belastingdienst is in principe gehouden binnen zes weken te beslissen op een ingediend bezwaar.

Gezien het grote aantal bezwaarschriften heeft de Belastingdienst recentelijk brieven verstuurd waarin de adviseur c.q. de inhoudingsplichtige wordt verzocht akkoord te gaan met verlenging van de beslistermijn tot zes maanden na de indiening van het bezwaarschrift.
 
SRA raadt u aan daarmee akkoord te gaan, temeer omdat in deze problematiek naar alle waarschijnlijkheid een aantal representatieve (proef)procedures gevoerd zal gaan worden. Daarover zullen we u over enkele weken informeren. Hangende die (proef)procedures kunnen de andere bezwaarschriften dan worden aangehouden. Ook over deze uitstelprocedure zal SRA u nader informeren.
 
Tot slot adviseren we u de Belastingdienst aan te geven dat u over het bezwaar wenst te worden gehoord. Uiteraard kan namens de belastingplichtige(n) naderhand nog van dat hoorrecht worden afgezien.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren