Thuis in uw branche

De adviseur van de toekomst creëert zijn eigen maatwerk

  • Publicatiedatum: 27-11-2019

Ja, veel accountantskantoren hebben het heel druk in een snel veranderende wereld en ja, ze komen vaak moeilijk aan goede medewerkers. Maar geldt dat niet net zo goed voor de andere spelers in de zakelijke dienstverlening? Kunnen al die partijen op dat gebied wellicht iets van elkaar leren? En kun je daar ook iets mee richting (potentiële) klanten?

Kasper Buiting Han MestersKasper Buiting en Han Mesters, beiden werkzaam bij ABN Amro, beantwoorden deze vragen met een volmondig ja. Wat en hoe leggen ze uit tijdens de SRA-Masterclass Strategie ‘de sector accountancy door de bank genomen’. Als je wilt weten wat je van elkaar kunt leren, moet je weten wat er speelt. Daarom schetsen Kasper Buiting, senior sector economist, en Han Mesters, sector banker zakelijke dienstverlening, eerst een beeld van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de economie, de zakelijke dienstverlening en de relevante ontwikkelingen op bedrijfsniveau.

De belangrijkste bevinding vanuit macro-oogpunt is dat de economische groei afkoelt, terwijl er nog steeds een tekort aan arbeidskrachten is. De werkloosheid stijgt weliswaar licht, maar die beweging ziet Buiting toch vooral als een eenmalig en seizoensmatig effect. “Wellicht krijgen we de interessante situatie dat de demografische ontwikkeling sterker blijft dan de economische cyclus. De schaarste aan arbeidskrachten krijgt in dat geval een structureel karakter. Hoe gaan we daarmee om? Dat is de kernvraag waarover we nu moeten nadenken.”

Slimme productiviteit

Als we structurele schaarste als uitgangspunt voor de toekomst nemen, dan is de vraag: in hoeverre kan technologie het tekort opvangen? “Tot nu toe zien we alle technologische mogelijkheden die we hebben niet terug in de productiviteitcijfers”, vervolgt Buiting. Slimme technologie alleen maakt ons per saldo kennelijk niet productiever. We hebben ook mensen nodig die er meer weten uit te halen.

Tegenover banen die verdwijnen – vooral repetitief werk van lager geschoolden dat je in processen kunt uitdrukken – staan dus nieuwe banen voor hoger opgeleiden. “Voor zakelijke dienstverleners betekent dit dat je kritisch moet kijken naar je bedrijfscultuur, competenties en verdienmodel.”

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur november 2019

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur