Thuis in uw branche

De bitcoin fiscaal bezien

  • Publicatiedatum: 30-7-2018

Cryptomunten zijn door de enorme prijsstijgingen eind 2017 groots in de aandacht gekomen. Daarom in het volgende aandacht voor de behandeling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting van dit relatief nieuwe fenomeen.

BitcoinCryptocurrency is digitaal geld. Men kan betalen of betaald worden in cryptomunten, daarin beleggen en handelen en speculeren op waardeontwikkelingen. Er is geen koppeling aan bestaande waarden, zoals goud. Waarde ontstaat door vertrouwen in de ‘munt’ en de achterliggende ‘blockchain’. Dat vertrouwen is wisselend en zo ook de koers. Cryptomunten kunnen worden gekocht op een beurs of als beloning worden gegenereerd bij het proces dat ‘mining’ heet. Bij mining zet je een computer in om transacties binnen een blockchain vast te leggen en te valideren.

Inkomstenbelasting: box 3 of box 1?

In het algemeen dient, conform de rangorderegel in de inkomstenbelasting, eerst te worden beoordeeld of een voordeel belastbaar is in box 1 (winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden, loon uit dienstbetrekking speelt niet), voordat aan heffing in box 3 wordt toegekomen. Dit betekent dat toetsing aan de broncriteria voor resultaat uit overige werkzaamheden en winst uit onderneming moet plaatsvinden.

Dit zijn:

  • verrichten van arbeid
  • deelname aan het economisch verkeer
  • voordeel wordt beoogd
  • voordeel is redelijkerwijs te verwachten

Voor 'winst uit onderneming' geldt aanvullend het ‘duurzaamheidsvereiste’; een organisatorische samenhang tussen de activiteiten.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur juni 2018

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren