Thuis in uw branche

DTC introduceert cybersubsidie voor kleine bedrijven

  • Publicatiedatum: 2-10-2023
Cybersecurity

Micro- en kleine ondernemingen kunnen via de subsidieregeling 'Mijn Cyberweerbare Zaak' subsidie krijgen voor de kosten van de aanschaf en implementatie van één of meer cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het inrichten van back-ups, een wachtwoordmanager en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten die een IT-dienstverlener rekent, met een maximum van € 1.250 per aanvrager. Bedrijven kunnen éénmalig een beroep doen op deze subsidieregeling. Het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, stelt € 300.000 beschikbaar.

Advies, aanbod en subsidie in 3 stappen

De eerste stap is om te weten waar de cyberveiligheid van uw bedrijf nog tekortschiet. Met de CyberVeilig Check maakt u binnen tien minuten uw eigen actielijst (PDF) met te nemen cybermaatregelen. De tweede stap is het benaderen van een leverancier van IT-beveiligingsdiensten die kan ondersteunen bij één of meer maatregelen van de actielijst. De laatste stap bestaat uit de aanvraag van de subsidie en het uploaden van de actielijst en offerte(s) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Cybersecuritymaand oktober

Het aanvragen van deze investeringssubsidie kan van 2 oktober tot 1 november 2023, 17.00 uur. Het beschikbare subsidiebudget voor Mijn Cyberweerbare Zaak is € 300.000. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat het subsidiebudget is uitgeput.

Kloof tussen dreiging en nemen van maatregelen

Er is een kloof ontstaan tussen de cyberdreigingen en de maatregelen die bedrijven nemen tegen deze cyberdreigingen. Kleine bedrijven nemen nog niet genoeg maatregelen, blijkt uit onderzoeken van het DTC en het CBS. Praktische voorlichting over cyberveiligheid helpt weliswaar, maar zet nog niet elke ondernemer aan tot actie.

Pilot

Zal het wegnemen van een financieel knelpunt kleinere ondernemers aanzetten tot het nemen van enkele cybersecuritymaatregelen? Dat is wat het DTC te weten wil komen in een pilot subsidieregeling 'Mijn Cyberweerbare Zaak'. Het DTC zal de pilot evalueren en bepalen of en op welke manier voortzetting (met een hoger budget) van de subsidiemodule zal plaatsvinden.

Michel Verhagen, manager DTC: ''Ondernemers zijn druk met ondernemen. Cybersecurity staat vaak niet bovenaan de prioriteitenlijst. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat kleine ondernemers geen doelwit zijn, want de realiteit is anders. Graag stimuleren we kleine ondernemers om nú in actie te komen en snel de belangrijkste cybermaatregelen te treffen. Want met een paar eenvoudige ingrepen maak je de kans dat je het volgende slachtoffer wordt echt kleiner. Laat deze subsidie het laatste zetje zijn om vandaag nog in actie te komen.''

Meer informatie vindt u op deze site van het DTC.

Ook in de Nieuwsbank
Heeft u een abonnement op de Nieuwsbank? Daar staat ook een artikel over dit onderwerp klaar dat u naar uw klanten kunt sturen. Heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie. Bekijk ook de abonnementsvorm met jaarlijks de Special Lonen, Miljoenennota en Eindejaarstips.