Thuis in uw branche

Een cybercrisis is niet te voorkomen

  • Publicatiedatum: 10-7-2019

We zien in de praktijk dat kantoren en hun klanten volledig afhankelijk zijn geworden van digitalisering. Daarmee stijgt het risico van een cyberincident, met alle verstoringen die dat met zich meebrengt.

AVG en PrivacyWelke preventieve maatregelen je ook genomen hebt om informatie te beveiligen, cyberincidenten zullen blijven voorkomen. Wat kun je dan nog doen? Met die vraag hebben we ons in de afgelopen maand tijdens de IT-managementkring en de IT-auditkring beziggehouden. Dat deden we in samenwerking met informatiebeveiligingsspecialist Northwave.

Hacken of datalekken

Northwave ondersteunt bedrijven niet alleen bij het inschatten van risico’s en het nemen van preventieve maatregelen, maar ook wanneer ze gehackt zijn of een datalek hebben. Dan rukt het computer emergency response team (CERT) uit. “We zien als Northwave CERT elke week weer nieuwe incidenten. Veel van die incidenten raken organisaties behoorlijk hard. Ze leggen processen lam en veroorzaken fi nanciële schade. Wat we nu veel zien, is het fenomeen ‘business email compromise’, een manier van fraude waarbij gehackte e-mailaccounts een hoofdrol spelen. We zien op die manier tienduizenden tot honderdduizenden euro’s verdwijnen.” Aan het woord is Martijn Hoogesteger, hij is de teamlead van Northwave CERT.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur juni 2019

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur