Thuis in uw branche

Ervaart uw kantoor of uw klant regeldruk? Meld het!

  • Publicatiedatum: 7-4-2021
Laptop

MKB Nederland en VNO-NCW verzamelen in de maand april zoveel mogelijk voorbeelden van regeldruk die u ervaart bij en van decentrale overheden, het Rijk, uitvoeringsinstellingen zoals de Belastingdienst en de EU. Op verzoek van MKB Nederland roepen wij u van harte op om uw voorbeelden te delen.

Wat kunt u melden?

Denk aan knelpunten in de regels, de naleving of handhaving (interpretatie) ervan en de normen/richtlijnen waarin algemene regels zijn uitgewerkt. Suggesties voor oplossingen zijn uiteraard welkom (maar daar kunnen wij ook in duiken). Deadline: 30 april 2021.

Uw input wordt gebruikt voor het volgende:

  1. We stellen een zwartbroek op in drie varianten: lokaal, landelijk, Europees;
  2. We voeren de druk op om een stevig regeldrukprogramma in het Regeerakkoord te krijgen;
  3. Mocht er een nullijn regeldruk komen (bijvoorbeeld regel erbij, regel eraf), dan kunnen we een lijst presenteren van bestaande regels die als eerste geschrapt kunnen worden;

Ook Europees

Voor het Europese Fit for future platform dat zich buigt over het dereguleren van bestaande regelgeving, hebben we (Europese) voorbeelden nodig, met name knelpunten voortkomend uit de Union Custums Code.

Daarbij kunt u denken aan knelpunten in de volgende dossiers:

  • Directive on package travel and linked travel Arrangements
  • Eco-design Directive
  • Directive on combating late payment in commercial transactions
  • New Legislative Framework for Products

Heeft u hier voorbeelden van? Meld u die dan bij voorkeur vóór 23 april, in ieder geval vóór 30 april 2021.

Meldpunt

U kunt uw voorbeelden voor 30 april a.s. mailen naar MKB Nederland/VNO-NCW via bosch@vnoncw-mkb.nl.

Namens SRA alvast dank voor uw medewerking!