Thuis in uw branche

Europese Commissie past Jaarrekeningrichtlijn aan

  • Publicatiedatum: 19-10-2023
Administratie

Na consultatie van voorstellen om de groottecriteria van ondernemingen aan te passen in verband met de inflatietrend in de eurozone, heeft de Europese Commissie deze week besloten tot aanpassing van de Jaarrekeningrichtlijn. 

De criteria 'balanstotaal' en 'omzet' die de grensbedragen onder meer bepalen, worden conform de voorstellen met 25% verhoogd. Het derde groottecriterium, het gemiddeld aantal medewerkers, wordt volgens het voorstel niet gewijzigd.

Kmo-drempel van de jaarrekeningrichtlijn - huidig en bijgesteld voor 25% inflatie en afgerond naar boven

    Balans  Netto-omzet 
Micro  Huidig  350 000  700 000 
  Bijgesteld  450 000  900 000 
  Toename  28,6%  28,6% 
       
Klein (onderkant)  Huidig  4 000 000  8 000 000 
  Bijgesteld  5 000 000  10 000 000 
  Toename  25,0%  25,0% 
       
Klein (bovenkant)  Huidig  6 000 000  12 000 000 
  Bijgesteld  7 500 000  15 000 000 
  Toename  25,0%  25,0% 
       
Middelgroot/Groot  Huidig  20 000 000  40 000 000 
  Bijgesteld  25 000 000  50 000 000 
  Toename  25,0%  25,0% 
Bron: Europese Commissie (DG FISMA)

Controlegrenzen

De grensbedragen bepalen onder andere ook of een onderneming controleplichtig is. Door de verhoging van de beide criteria zullen volgens de Europese Commissie minder ondernemingen controleplichtig worden en wordt tevens het toepassingsbereik voor vereisten op het gebied van duurzaamheidsrapportage (CSRD) in het kader van de jaarrekeningrichtlijn verkleind. Met als gevolg dat een deel van de regeldruk bij ondernemingen wordt weggenomen. Dat is de inzet van een groter Europees ‘SME Relief Package’. 

Ingangsdatum

Volgens de bepalingen bij de aangepaste Richtlijn moeten de lidstaten de nieuwe drempelwaarden toepassen uiterlijk vanaf het boekjaar 2024, met de mogelijkheid om te opteren voor vervroegde toepassing voor het boekjaar 2023.

Het besluit tot de optie van vervroegde toepassing is dus aan de Nederlandse wetgever. 

SRA reageerde op de consultatie en ondersteunde het voorstel van de Europese Commissie om de grensbedragen aan te passen. Wel stelden we voor om óók vast te leggen dat over vijf jaar onderzoek gedaan is naar de effecten van deze aanpassing. 

Eerder publiceerden we:

Ook in de Nieuwsbank
Heeft u een abonnement op de Nieuwsbank? Daar staat ook een artikel over dit onderwerp klaar dat u naar uw klanten kunt sturen. Heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie.