Thuis in uw branche

'Het beste recept om trainees aan je te binden'

  • Publicatiedatum: 6-2-2018

ABAB Accountants & Adviseurs heeft aardig wat werk moeten verzetten voor de komst van de nieuwe praktijkopleidingen MKB en Assurance. Vooral wat betreft het invullen van de verplichte vlieguren 'overige assuranceopdrachten'.

Vincent Draper, hoofd vaktechniek van ABAB: ''We hebben onze zestig trainees van begin af aan gezegd hen van A tot Z te begeleiden.'' Het SRA-Stagebureau bood met een one-stop-shop op maat uitkomst. ''We voorzagen dat kantoren tegen gigantische problemen zouden aanlopen'', aldus Theo Reuters (hoofd HRM van SRA).

Bij ABAB zijn zo'n zestig trainees bezig met de AA-opleiding. ''Sommigen nog in de oude variant, maar een groot deel is ook overgestapt naar de nieuwe MKB-variant. Daarnaast zijn er trainees die al meteen starten met de nieuwe opleiding'', zegt Draper. En dan zijn er nog eens de extra controle-uren die door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding zijn gesteld.

Vincent Draper

Vincent Draper

Reuters: ''Kantoren kunnen die uren vaak niet bieden (assurance-variant) en daarnaast is het aantal overige assuranceopdrachten er vaak eenvoudigweg niet. En als ze er al zijn, is de planning met de opleiding lastig, want ze komen nu eenmaal niet elke dag van de week voorbij.'' Het probleem was ook dat in eerste instantie simulatieopdrachten in de nieuwe MKB-praktijkopleiding niet meer waren toegestaan.

Op zoek naar oplossingen

Tijd voor het SRA-Stagebureau om de mouwen op te stropen. ''We gingen met onze kantoren en hogescholen op zoek naar oplossingen om zo'n nieuwe praktijkopleiding het beste te kunnen inrichten'', zegt Reuters. ''Samen met Hogeschool Windesheim hebben we toen een variant ontwikkeld die we ook voor ABAB hebben aangeboden: echte klantsituaties tijdens maatwerkbegeleidingsdagen groepsgewijs bespreken in een incompanysetting, waarbij het hele proces van de opdracht langskomt, van opdrachtaanvaarding tot verslag uitbrengen.''

 

Theo Reuter

Theo Reuters

Deze werkwijze werd door de NBA geaccrediteerd en vervolgens organiseerde ABAB met het Stagebureau de eerste maatwerkbijeenkomsten voor hun trainees. In twee weken tijd waren de opdrachten en begeleidingsdagen uitgevoerd. De voorbereidingsdagen en evaluatiedagen werden begeleid door een docent en accountant via SRA. ABAB leverde accountants en controleleiders en een registeraccountant. Na die dagen zijn de trainees onder leiding van controleleiders in groepjes aan de slag gegaan met de uitwerking van verschillende bestaande assuranceopdrachten. Hierdoor voldeden alle trainees na twee weken aan de eisen van 'overige assuranceopdrachten'.

In het voordeel van de trainee

Het is een mooi voorbeeld van maatwerk van het SRA-Stagebureau dat als enige in Nederland alles voor de praktijkopleidingen geïntegreerd aanbiedt, van nulmeting en een trainingsprogramma tot aan begeleidingsdagen en het referaat. ''Onze kantoren weten dat ook en dat heeft gezorgd voor een groei van ons Stagebureau van 25%'', aldus Reuters. ''Kantoren kiezen er nu steeds meer voor alle trainees bij het Stagebureau onder te brengen. We kunnen dan voor de kantoren monitoren in welke fase van de opleiding trainees zitten en we kunnen ook de beoordelaars en begeleiders heel goed ondersteunen wat in het voordeel is van trainee en kantoor.''

Simulatieopdrachten herintroduceren

Inmiddels heeft de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) het besluit genomen om het gebruik van simulatieopdrachten in de praktijkopleidingen te herintroduceren. Hiermee komt de CEA tegemoet aan de wensen van SRA en een aantal grotere mkb-accountantskantoren na de herziening van de eindtermen in 2016. SRA sluit daarmee haar bezwaarprocedure tegen de CEA en kijkt samen met de CEA positief de toekomst in.

De Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA gaat nu partijen accrediteren die van plan zijn simulatieopdrachten te ontwikkelen volgens de ontwikkelkaders. Het SRA-Bureau heeft dat ontwikkelproces inmiddels gestart. Vanuit het SRA-Stagebureau en SRA-Educatie wil SRA in samenwerking met andere partijen de simulatieopdrachten gaan aanbieden. Het gaat dan om ten minste drie simulatieopdrachten per trainee, twee overige assuranceopdrachten op het niveau van een startbekwame accountant en een jaarrekeningcontrole op een lager niveau dan dat van een startbekwame accountant.

Het beste recept

Want alle SRA-kantoren van klein tot groot moeten het recept in handen hebben om hun trainees goed te kunnen begeleiden. Je wil hen behouden in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Draper: ''Het was een uitdaging om die extra vlieguren voor de overige assuranceopdrachten vorm te geven. Samen met het SRA-Stagebureau zijn we tot een mooie oplossing gekomen. Een oplossing die dit deel van de praktijkopleiding vooral beter planbaar maakt.''

Reuters: ''Een goede opleiding is daar onmisbaar bij. Als je die niet kunt bieden, haken ze af en gaan ze naar een partij die het beter voor elkaar heeft. Doodzonde. Dat kunnen kantoren voorkomen en het SRA-Stagebureau kan daarin een belangrijke ondersteunende rol spelen. Door in samenwerking tot maatwerk te komen en alle trainees bij het ons stagebureau onder te brengen. Dat zorgt voor een beter overzicht en levert goed en duurzame praktijkopleidingen op. Het beste recept om trainees aan je te binden.''

 

Alles over het SRA-Stagebureau en de praktijkopleidingen

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren