Thuis in uw branche

Kwaliteitsgerichte cultuur: 'maak de stappen klein en concreet'

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

  • Publicatiedatum: 2-4-2021
Dossier Kwaliteit SRAadviseur

Een kwaliteitsgerichte cultuur stelt de kwaliteit van alle vormen van dienstverlening bij een accountantskantoor centraal. Gedachtegoed dat ook de basis is van ons eigen verenigingsbeleid en voor de normen die we stellen aan onze leden. Hoe maak je zo’n kwaliteitsgerichte cultuur nu concreet? Hoe werk je naar zo’n cultuur toe binnen je kantoor? Hoe zorg je voor een duurzame verankering? En, waarom is dit allemaal zo belangrijk?

Of je nu een audit-only-kantoor bent, een gemengde praktijk of een samenstelkantoor: om te komen tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van je organisatie is veel meer nodig dan compliant zijn en voldoen aan wet- en regelgeving. De structuur van de organisatie (systemen en processen) en de cultuur van de organisatie (gedrag, normen en waarden) zijn belangrijke en invloedrijke factoren die zowel positieve als negatieve invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit.

Proof of the pudding

De kwaliteitsgerichte cultuur van een accountantskantoor komt tot uitdrukking in de missie, visie, strategie, kernwaarden en de werkwijze van het accountantskantoor. Waar wil je als organisatie concreet voor staan? De cultuur en werkwijze is daarbij gericht op het voortdurend centraal stellen van kwalitatief goede producten en diensten, waarbij meer oog is voor de maatschappelijke en dienende taak van accountants dan voor andere belangen. Waar zetten alle medewerkers de schouders onder en in welke sfeer willen jullie die doelen samen bereiken?

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur maart 2021

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur