Thuis in uw branche

Mentoring en themaonderzoek voor Wta-vergunninghouders niet-OOB-opdrachten

  • Publicatiedatum: 11-1-2019

Drie jaar na invoering van de NBA-Monitor Publiek Belang blijkt dat de helft van de accountantskantoren werkzaam in het niet-OOB-segment meer dan 75% van de maatregelen heeft geïmplementeerd. Eén op de vijf van deze kantoren zit op 90% of meer van deze verbetermaatregelen.

Tegelijkertijd is de groep achterblijvers onaanvaardbaar groot. Daarom introduceren NBA en SRA vanuit de werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties een mentoringprogramma en een themaonderzoek.

In het najaar van 2014 publiceerde de NBA een rapport met 53 verbetermaatregelen voor accountants. De werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties maakte daarop een doorvertaling naar de praktijk van het niet-OOB-segment. In de NBA-Monitor Publiek belang wordt de voortgang van de implementatie van de maatregelen bijgehouden. Inmiddels zijn veel kantoren in het segment aan de slag gegaan met de implementatie van kwaliteitsverbeteringsmaatregelen. Toch stokt het implementatieproces. Om die kantoren te ondersteunen gaat nu een mentoringprogramma van start.

Mentoring

Kantoren die (bijna) alle maatregelen hebben ingevoerd (meer dan 85%), wordt gevraagd collega-kantoren te begeleiden die minder dan de helft van de maatregelen hebben ingevoerd. In het mentorsysteem kunnen implementatie-ervaringen worden gedeeld. Kantoren die meer dan de helft van de maatregelen hebben ingevoerd, wordt gevraagd aan te geven waar zij tegenaan lopen en wat hen weerhoudt om de laatste maatregelen te implementeren. Knelpunten worden zo in beeld gebracht. Met die kennis kan de werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties de ondersteuning verder verbeteren.

Themaonderzoek

Voor de groep achterblijvers, kantoren die niet meedoen of kantoren die geen enkele voortgang in de NBA-Monitor hebben laten zien, geldt een tweede maatregel. Het NBA-bestuur heeft de Raad voor Toezicht gevraagd een themaonderzoek uit te voeren bij deze kantoren. Het themaonderzoek vindt plaats in samenwerking met SRA. De voorbereidingen voor het themaonderzoek zijn inmiddels begonnen. Naar verwachting zullen kantoren hierover in het voorjaar worden geïnformeerd.

Transparantie

De werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties heeft besloten in juni 2019 de voortgang per kantoor zichtbaar te maken in de monitor. Dan wordt ook voor de buitenwereld duidelijk welke kantoren werk hebben gemaakt om het vertrouwen in het functioneren van accountants terug te winnen en de kwaliteit te vergroten.

SRA en kwaliteit

Deze week riep het SRA-bestuur leden met een Wta-vergunning op om de geïmplementeerde maatregelen Publiek belang (comply or explain) zichtbaar te maken in de online NBA-Monitor. SRA-kantoren kunnen bij hun kwaliteitsverbeteringsinspanningen gebruik maken van ondersteuning, gebundeld in het online Dossier Kwaliteit.

Kwaliteitsindicator

Voor het bijhouden en het zichtbaar maken van het continue kwaliteitsproces is onder andere de SRA-kwaliteitsindicator ontwikkeld: een gratis hulpmiddel om kwaliteitsinspanningen en -processen in de organisatie te beheersen, te bewaken en te borgen. Met de Kwaliteitsindicator kunnen kantoren ook verantwoording afleggen en stakeholders inzicht geven in de wijze waarop zij zich continu bezighouden met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging. Een 'communicatietoolbox' waarin het zichtbaar maken van alle kwaliteitsstappen en het SRA-kwaliteitskeurmerk centraal staan, is ook in ontwikkeling.