Thuis in uw branche

Met belastingverhoging komen we er niet

  • Publicatiedatum: 16-11-2012

SRA is gematigd positief over de overeengekomen wijzigingen in het Regeerakkoord Rutte II. Nu de plannen voor wat betreft de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel zijn, zijn burgers en bedrijfsleven en ondernemingsklimaat beter af.

Het inkomensafhankelijke eigen risico blijft overigens bestaan. SRA voorziet nog wel de nodige administratieve problemen bij de vaststelling van het eigen risico aangezien daarvoor zowel de zorgverleners en/of verzekeraars als de Belastingdienst betrokken moeten zijn. Ook is onduidelijk op basis van welk inkomen het eigen risico wordt vastgesteld.

SRA steunt het nieuwe voorstel ten aanzien van de zorgpremie vooral omdat dat economisch efficienter is. Het systeem is eenvoudiger en leidt tot minder verstoringen. Bovendien worden de oorspronkelijke negatieve effecten op de werkgelegenheid voorkomen en leidt het nieuwe voorstel potentieel ook tot meer efficiency en dus kostenbesparing in de gezondheidszorg.

Dat neemt niet weg dat wij het nog steeds ten principale betreuren dat kabinet Rutte II vooral inzet op lastenverhogingen en lastenverschuivingen en minder inzet op efficiencyverbetering en kostenbesparing in het overheidsapparaat. Structurele bezuiniging en hervorming van de economie hebben op de langere termijn meer effect op het behoud van de levensstandaard en het op orde krijgen van de begroting dan belastingverhoging.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren