Thuis in uw branche

Mogelijk toch lagere griffierechten voor mkb-bedrijven

  • Bron: SC Online
  • Publicatiedatum: 13-3-2014

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie sluit niet uit dat de griffierechten voor mkb-bedrijven en burgers verlaagd worden. Dat zei de bewindsman dinsdagavond in de Eerste Kamer tijdens een debat over de rechtsstaat.

De senaat maakt zich grote zorgen over de toegang tot de rechter door de verhoging van de griffierechten in 2012 en de plannen voor een verdere stijging van de kosten. Opstelten zegde de senaat toe dat hij bereid is 'nog eens goed te kijken' naar de gevolgen van hogere kosten. 


Kritiek

Het verhogen van de griffierechten wordt later dit jaar geëvalueerd. De minister beloofde bij de daaruit voortvloeiende wetswijziging rekening te houden met de kritiek van de senaat, maar ook van de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer ligt momenteel een wetsvoorstel om de griffierechten bij hoger beroep en cassatie te verhogen.

Voor het bedrijfsleven gaat het straks om een bedrag van iets meer dan 1500 euro. Daardoor loont het voor hen niet meer om voor een vordering van minder dan 1500 euro naar de rechter te stappen, is de vrees. Dat kan leiden tot ‘eigenrichting,’ stelde CDA-senator Franken. 'Wij maken ons hier zorgen over.' Volgens hem is door de 'voortdurende verhoging' van de kosten een 'praktische grens' bereikt.

De CDA'er stond niet alleen in zijn kritiek. Ook regeringspartijen VVD en PvdA uitten hun zorgen over de kosten. De sociaaldemocraten willen net als de SGP een terugkeer naar een stelsel van flexibele griffierechten. VVD-senator Duthler zei 'grote zorgen' te hebben over de voorgenomen verhoging van de kosten.

Rechtsongelijkheid

De VVD bepleit een stelsel waarbij – als het gaat om het bedrijfsleven – de hoogte van de griffiekosten afhankelijk wordt van de grootte van het bedrijf, of een stelsel waarbij alleen rechtspersonen met een omzet van vijf miljoen euro of meer de hoogste griffierechten verschuldigd zijn. 'Wil je het volhouden in rechterlijke procedures, dan heb je tijd en geld nodig,' zei Duthler. Banken, grootbedrijven en de overheid beschikken vaak over meer tijd en geld dan kleinere bedrijven. Dat leidt tot rechtsongelijkheid. Duthler bepleitte dan ook 'passende maatregelen'.

Tot 2010 was de hoogte van de griffierechten nog flexibel en berekend op basis van de hoogte van de vordering. Opstelten wees erop dat die regeling werd ervaren als 'ingewikkeld en niet-transparant'.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren