Thuis in uw branche

NBA adviseert tijdelijke opschorting controles

  • Publicatiedatum: 4-3-2022
Algemene voorwaarden

Het SRA-bestuur heeft vrijdag kennisgenomen van het NBA-advies om controles tijdelijk op te schorten. SRA ondersteunt dit advies. We adviseren SRA-leden om hun gehele klantenportefeuille in alle domeinen goed te screenen en daarop actie te ondernemen.

De NBA roept accountants op goede nota te nemen van de sanctiemaatregelen. Belangrijk is dat geen zaken mogen worden gedaan met personen, bedrijven en organisaties die op de EU-sanctielijst staan. Hun tegoeden in de Europese Unie zijn bevroren. Toepassing van het sanctiebeleid betekent dat alle diensten aan de gesanctioneerde organisatie worden beëindigd. Op nba.nl is door de beroepsorganisatie een speciale Oekraïne-pagina geopend, waar relevante informatie voor accountants wordt gebundeld.

Wettelijke controle

Een strikte interpretatie van de sanctiewetgeving impliceert dat staking van werkzaamheden tevens zou gelden voor de wettelijke controle. Echter, het kan in het publiek belang zijn dat dergelijke wettelijke controles worden voortgezet. Eventuele vermoedens van fraude en/of overtreding van wet- en regelgeving die de accountant constateert kunnen worden meegenomen in de uiteindelijke verklaring bij de jaarrekening.

Het publieke belang van betrouwbare rapportages roept derhalve vragen op wat te doen inzake lopende wettelijke controles bij gesanctioneerde ondernemingen en ondernemingen waarin gesanctioneerde personen een meerderheids- of controlerend minderheidsbelang hebben. De NBA is hierover in gesprek met het ministerie van Financiën. In afwachting van een duidelijke uitspraak van het ministerie ligt het voor de hand de wettelijke controles bij desbetreffende ondernemingen op te schorten.

Zodra nader uitsluitsel is verkregen van de overheid zal de NBA een zogenoemde ‘Alert’ publiceren om haar leden (controlerend accountants én accountants werkzaam in organisaties) instructie en begeleiding te geven. De Alert zal betrekking hebben op de gevolgen van het sanctiebeleid voor de dienstverlening van accountants, de toepassing van ethische beroepsprincipes, de impact op de jaarrekeningen en de gevolgen voor controles over de boekjaren 2021 en 2022.