Thuis in uw branche

Nu beschikbaar: Rekenmodel werkkostenregeling (wkr) 2024

  • Publicatiedatum: 16-1-2024
Wwft-audit

SRA-Vaktechniek heeft het rekenmodel werkkostenregeling (wkr) voor het jaar 2024 gepubliceerd. Met het model kan, ondanks de beperkingen, een eerste inventarisatie gemaakt worden van de vergoedingen en verstrekkingen.

De wijzigingen in 2024 ten opzichte van 2023 zijn de verlaging van de vrije ruimte naar 1,92% over de eerste € 400.000 en verhoging van de normbedragen voor reiskosten (2024: € 0,23), thuiswerken (2024: € 2,35), maaltijden (2024: € 3,90), huisvesting op de werkplek (2024: € 6,70 per dag) en kinderopvang (2024: dagopvang € 10,25 en bso € 9,12).

Daarnaast is de ter beschikkingstelling, verstrekking of vergoeding van een ov-abonnement of voordelenurenkaart gericht vrijgesteld als het abonnement of de kaart ook zakelijk wordt gebruikt.

In het rekenmodel van 2024 is een extra kolom toegevoegd waarin de grootboekcodes kunnen worden opgenomen. Zo'n kolom is ook toegevoegd aan het rekenmodel voor het jaar 2023.

Naar de Rekenmodellen Werkkostenregeling