Thuis in uw branche

Reactie SRA op het pakket Belastingplan 2020

  • Publicatiedatum: 7-10-2019

SRA heeft kennisgenomen van de ingediende wetsvoorstellen. Wij plaatsen enkele korte, maar naar ons oordeel wel belangrijke kanttekeningen. Deze sluiten overigens inhoudelijk aan bij onze commentaren bij de belastingplannen zoals die in voorgaande jaren zijn ingebracht.

Dat de inzet van het kabinet op dit moment primair gericht is op verbetering van de koopkracht van burgers of - meer algemeen geformuleerd - op lastenverschuiving en lastenverlichting van burgers en nationale ondernemingen ten laste van het grote internationale bedrijfsleven, acht SRA verstandig. Nog verstandiger is het als serieus wordt ingezet op een stabiele en geleidelijk oplopende marginale belastingdruk.

De reactie is samengesteld door Ruud van den Dool, Jan Zweekhorst en Bart van Mechelen van SRA-Bureau Vaktechniek Fiscaal.

Download de reactie