Thuis in uw branche

Belastingdienst: onbekend of ruim 800 SBA's zijn afgeleverd

  • Publicatiedatum: 18-2-2015

Woensdag 18 februari ontvingen wij van de Belastingdienst inzake verstoringen Serviceberichten Aanslag (SBA's) het bericht dat 'de achterstand als gevolg van de leveringsproblemen is ingehaald. Gebleken is dat van iets meer dan 800 SBA's niet achterhaald kan worden of deze daadwerkelijk zijn afgeleverd'.

De Belastingdienst vervolgt: 'Helaas is het niet mogelijk om te achterhalen welke SBA's het betreft. Hierdoor kan er sprake van zijn dat u voor enkele klanten ten onrechte geen SBA heeft ontvangen. Als u SBA's mist, raden we u aan om de aanslag bij de klant op te vragen. De Belastingdienst biedt zijn excuses aan voor dit eventuele ongemak'.

Reactie SRA

Op basis van deze mededeling heeft SRA de volgende reactie naar de Belastingdienst gestuurd:

De Belastingdienst geeft aan dat als fiscale dienstverleners (FD's) een aanslag missen, zij de klanten moeten benaderen om de aanslag op te vragen. Daarbij gaat u er vanuit dat FD's weten welke aanslag zij missen. Aangezien FD's dat veelal niet weten, zouden zij alle relaties moeten benaderen met de mededeling dat de Belastingdienst niet (zeker) weet of wij een aanslag wel of niet hebben gehad. Afgezien van de vreemde mededeling op zich naar onze klanten toe, is dit een zeer arbeidsintensief proces.

Daarnaast constateren wij dat de Belastingdienst aangeeft dat blijkbaar bekend is dat het een groep SBA's betreft van iets meer dan 800. Kortom, u kent de populatie. Wij nemen om die reden aan dat het een batch is die klaar staat en waarvan niet duidelijk is of deze verstuurd is aan de FD's. SRA verneemt dan ook graag van u:

  • Waarom wordt deze batch niet nogmaals ingestuurd?
  • Welke aanslagen betreft het? Soort en jaartal. IB, VpB , BTW en 2013, 2014 of 2015.
  • Als de batch bekend is, is ook duidelijk welke FD's dit betreft en welke fi/BSN-nummers. Is het benaderen van deze personen c.q. instellingen en FD's niet logischer? (in ieder geval maatschappelijk goedkoper)

Reactie Belastingdienst

'Wij willen u graag nader informeren over de achtergrond van het mogelijk niet zijn verzonden en niet meer kunnen verzenden van ruim 800 SBA's.

De systematiek bij het versturen van de SBA's is als volgt. Er wordt een collectief aantal berichten aangemeld voor verzending. Dit gebeurt in batches. Na verzending meldt het systeem terug welke individuele berichten binnen een batch verzonden zijn. Als gevolg van de verstoring konden deze zogenoemde antwoordberichten niet worden verwerkt. Na vijf dagen blijken deze antwoordberichten niet meer toegankelijk. Wel kan worden gezien hoeveel berichten zijn aangeboden en voor hoeveel berichten een antwoordbericht is ontvangen. Uit analyse blijkt dat hier een verschil van 802 berichten is. Het is echter niet na te gaan welke berichten (en uit welke batches) het betreft. Dat er 802 te weinig antwoordbericht zijn ontvangen, wijst erop dat die berichten niet zijn verstuurd, maar met zekerheid is dat niet vast te stellen.

Uiteraard begrijpen wij dat het voor u zeer moeilijk is na te gaan of u(w achterban) een SBA had moeten ontvangen en dus of u(w achterban) een SBA mist en dat u hierdoor extra arbeidsintensieve werkzaamheden richting uw klanten moet verrichten. Uit het voorgaande vloeit voort dat de Belastingdienst helaas ook niet na kan gaan om welke (soort) SBA's het gaat.

Ondertussen zijn afspraken gemaakt om tot een versterking van de controle op de verwerking van de SBA's en de aanpak van die verbeteringen te komen. Daarbij zal ook worden bezien waarom de antwoordberichten maar vijf werkdagen beschikbaar zijn voor verwerking. Hiermee proberen we te voorkomen dat zich dit in toekomst nogmaals voor kan doen.

Op dit moment kunnen wij echter niets meer doen dan bovenstaande met u delen en u nogmaals onze excuses aanbieden. Wij stellen voor deze SBA-problematiek te agenderen voor het eerstvolgende Beconoverleg.'


Eerder brachten wij:

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren