Thuis in uw branche
Bekijk een foto-impressie van de Cultuurdag

SRA-Cultuurdag 2019: 'Twee stappen vooruit, en weer eentje terug'

  • Publicatiedatum: 4-10-2019

Op dinsdag 1 oktober kwamen zo’n veertig zeer uiteenlopende accountantskantoren bij elkaar op de SRA-Cultuurdag. Eén ding hadden zij gemeen. Allen zijn heel bewust bezig met Cultuur en Gedrag.

Op een uitzondering daargelaten, hadden alle deelnemers één of beide varianten (0-meting en 1-meting) van de SRA-Cultuurscan uitgevoerd. Zij bekijken nu hoe ze deze uitkomsten hiervan kunnen doorvoeren in hun beleidsvoering.

Voortgang Publiek belang

SRA-CultuurdagRoland Ogink, bestuurslid van SRA, stond stil bij de voortgang van de maatregelen In Publiek Belang. Ogink gaf de SRA-visie op de maatregelen voor de niet-Oob-kantoren. Ook de betrokkenheid van SRA en de mogelijkheden tot ondersteuning en advisering die SRA biedt, kwamen naar voren. Tevens passeerden een aantal relevante onderzoeken en rapporten van de NBA, MCA, AFM en Inspectie SZW de revue op dit terrein. Ook besprak hij de belangrijkste aspecten uit het zeer recente rapport van de CTA.

Benchmark Cultuurscan

Wilma Hosang, communicatiestrateeg bij SRA, besprak de belangrijkste resultaten uit een benchmark van de 1-meting ten opzichte van de 0-meting. Bijna 37 kantoren hebben inmiddels beide scans uitgevoerd en de eerste resultaten zijn daardoor zichtbaar.

Praktijkcases

SRA-CultuurdagMenna Kruiswijk, directeur algemene zaken bij CROP accountants & adviseurs en Stefan Suy, partner en bestuurslid bij Joanknecht, spraken openhartig over de stappen die zij binnen hun organisatie hebben gezet om de cultuur en gedrag van hun organisatie te veranderen. 

Welke interventies waren nodig, hoe en door wie zijn deze uitgevoerd en tegen welke problemen, spanningsvelden en belangrijke onderschattingen liepen ze daarbij aan. Wat waren voor hen de lessons learned bij deze gecompliceerde interne transitie? Waar staan zij nu? Duidelijk werd: een kwaliteitsgerichte cultuur is een ongoing process, een kwestie van de lange adem. Twee stappen vooruit en weer eentje terug.

2-meting?

Na deze verhalen uit de praktijk, spraken de aanwezige kantoren in een vijftal groepen, ingedeeld  in kantooromvang, met elkaar over hun ervaringen tot nu toe in hún wijze de cultuur en gedrag van de organisatie aan te pakken. Wat blijkt heel goed te werken en hoe hebben ze dat gerealiseerd? Maar ook: welke problemen ervaren zij en welke oplossingen zijn hiervoor bedacht.

Tot slot werd gevraagd aan de kantoren welke verbeterpunten er zijn voor een mogelijke volgende 2-meting van de Cultuurscan. De Cultuurdag werd door zowel de deelnemers als SRA als zeer leerzaam en nuttig ervaren.

In het SRA-Dossier Cultuur en Gedrag staan onderzoeken, achtergrondartikelen, exclusieve SRA-diensten, tips e.d. overzichtelijk bij elkaar.

Bekijk het Dossier Cultuur en Gedrag

Bekijk een impressie van de Cultuurdag