Thuis in uw branche

SRA-Dag 2016: 'Winnen doe je met z'n allen'

  • Publicatiedatum: 16-12-2016

Donderdag 15 december jl. vond de jaarlijkse SRA-Dag plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De aanwezige kantoren kregen bij de aanvang de primeur van een nieuwe SRA-film te zien.

Paul Dinkgreve trapte af met de traditionele jaarrede; een speech over de toekomst van de gemengde mkb-praktijk. Wat is de opstelling, hoe zitten we in de wedstrijd? Een greep uit zijn woorden: ''Ga uit van je eigen kracht en zorg dat je je houdt aan de spelregels: de vijf fundamentele beginselen van het vak.'' De gehele jaarrede leest u hier.

Financiële vragen

Na de jaarrede werd de ALV geopend. Zonder wijzigingen werden de notulen van vorig jaar goedgekeurd. Bestuurslid Wim van Sluis ging in op een aantal vooraf gestelde financiële vragen waarop de decharge van het bestuur plaatsvond. FSV Accountants & Adviseurs is door de ALV voor het komend jaar opnieuw aangesteld als controlerend accountant. Wim van Sluis is voor een periode van vier jaar opnieuw aangesteld als bestuurslid van SRA.

Wim van Sluis

Prijsverhoging Unit4

In de rondvraag kwam een punt op tafel inzake de eenzijdige prijsverhoging van Unit4. Het was wenselijk geweest dat SRA hier als belangenbehartiger in had kunnen optreden en kantoren had kunnen ondersteunen in de onderhandelingen. Bestuurslid Fouk Tsang gaf hierop aan dat SRA veelvuldig met Unit4 gesproken heeft. Echter bij oproep aan de leden om gezamenlijk actie te ondernemen haakten veel kantoren af. Het bestuur neemt de opmerking vanuit de zaal echter wel mee.

SRA-Dag 2016 (ochtenddeel)

Blauwdruk van SRA

De eerste gastspreker van de ochtend was Menno Kooreman. Hij sprak bevlogen over de nieuwe blauwdruk van SRA die binnenkort verschijnt en de acties die kantoren moeten ondernemen: ''Are you prepared for disruption?'' Hij gaf de kantoren vijf statements mee: 1.Terug naar de basis; 2.De jaarrekening is pas het begin; 3.Omarm technologie; 4. It's all about de data; 5. Uw onderscheidend vermogen rust op een solide en uniforme basis van de vijf fundamentele beginselen.

SRA-Dag 2016 (ochtenddeel)

Robotisering accountancy

Mathijs Bouman, journalist en econoom, nam het stokje vervolgens over. Hij sprak over de robotisering van de accountancy. De mens en de toepassing zijn vaak de beperkende factoren in het automatiseringsproces. ''Innovatie gaat snel maar de implementatie gaat vaak langzaam''. Houd bij automatisering het volgende in je achterhoofd: 1. Er kan veel. In theorie; 2. De richting is onvoorspelbaar. Niet te plannen; 3. Het is vaak complementair en geen substituut; 4. Als je niet meedoet ben je weg.

SRA-Dag 2016 (ochtenddeel)

Verwachtingen voor de toekomst

Mathijs sloot zijn verhaal af met een aantal verwachtingen voor de toekomst: alles wat automatisch kan wordt gratis, zoals de jaarrekening. Tevens gaf hij drie mogelijke verdienmodellen: het koppelen en ontsluiten van databestanden; het verstrekken van vertrouwen en zekerheid; het toevoegen van 'softe' informatie. De rol van de accountant hierbij is: digitale vertrouwenspersoon; digitale makelaar; pro-actieve adviseur en marktveroveraar. Mathijs Bouman eindigde met een open vraag: ''Is de gerobotiseerde accountant nou juist het grote of het kleine kantoor?''

SRA-Dag 2016 (ochtenddeel)

Discussieleider

Bouman trad hierna op als discussieleider bij een 4-tal stellingen die persoonlijk werden toegelicht. Stellingnemers waren Gooitzen Boonstra, Paul Dinkgreve, Harry Marissen en Edwin de Witte. Alle aanwezigen konden met een stemkastje aangeven het eens of oneens te zijn waarna vervolgens de aanwezigen hun mening konden ventileren waarom zij het eens of oneens waren. Na elke stelling werd er opnieuw gestemd om te peilen of de meningen herzien waren als gevolg van de discussie.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren