Thuis in uw branche

SRA-Dag 2020: in samenspel vooruit

  • Publicatiedatum: 14-12-2020

“Eigenlijk had het hier moeten bruisen van energie, met besprekingen, commissievergaderingen, personeel dat hier rondloopt, het 30-jarig bestaan van SRA”, zegt directeur Cees Meijer. Maar op kantoor werd het door corona stil. Het bruisen van energie ging desondanks online door.

Want er is in 2020 heel veel werk verzet, zegt SRA-voorzitter Jan Zweekhorst met zoveel woorden. SRA-bestuurders en medewerkers vertellen op de SRA-Dag in twee video’s over het afgelopen jaar en werpen een blik op 2021.

Eerst even een terugblik: corona

Het jaar 2020 was natuurlijk het jaar waarin de coronacrisis begon. Kern is wel dat door het samenspel met onze SRA-kantoren SRA snel op actualiteiten kon inspelen, waardoor we in rap tempo op allerlei fronten konden ondersteunen. Het coronadossier, met bijvoorbeeld praktijkhandreikingen over de steunmaatregelen, is daar een voorbeeld van.

Toekomst accountancy en PE

Het jaar 2020 was ook het jaar van de Commissie Toekomst Accountancysector. Daar zijn we heel druk mee geweest. We praten op dit moment met de AFM, het ministerie van Financiën en de NBA over dit dossier, waarbij onderwerpen aan de orde komen als het vliegurencriterium en de kwaliteitstoetsingen. En dan staat ook de nieuwe PE-regeling per 1 januari 2021 voor de deur. We ondersteunen accountants en hun kantoren met de nieuwe PE-regeling.

Vooruitblikken: wat staat er voor komend jaar op de agenda?

“Er zullen komend jaar een heleboel veranderingen komen in het toezichtdomein”, aldus Zweekhorst. De reviewcommissie is daar hard mee bezig. Hoewel aandacht voor kwaliteit altijd al bovenaan de agenda van SRA stond, is hier nu nog meer aandacht voor. Verder zijn er initiatieven om een geïntegreerde accountancyopleiding, in samenwerking met een partner, aan te bieden, mede in het kader van aantrekken van nieuw personeel. De doorontwikkeling van horizontaal toezicht (HT) zal in het voorjaar bekend worden: hoe komt onder andere het toezicht van de Belastingdienst in het kader van HT eruit te zien en wat betekent dat voor onze SRA-kantoren?

Innovatie samenstelpraktijk en BiZ

In de samenstelpraktijk zal de focus, naast kwaliteit, vooral komen te liggen op innovatie en data-analyse. Ook wordt er een begin gemaakt met duurzaamheid. En last but not least: BIZ krijgt een nieuw platform. Kantoren kunnen dan onder andere met tussentijdse cijfers en branchespecifieke kpi’s betere adviezen geven op basis van benchmarkinformatie, naast meerjarenvergelijkingen en het verzamelen van niet-financiële cijfers. BiZ moet een community worden, waarin we elkaar verder helpen. In samenspel vooruit. Precies waar SRA voor staat.