Thuis in uw branche

SRA en Full•Finance samen in simulaties

  • Publicatiedatum: 19-6-2018

SRA en Full•Finance gaan gezamenlijk simulatieopdrachten voor de praktijkopleidingen MKB en Assurance aanbieden. Niet alleen voor leden van SRA en klanten van Full Finance, maar voor alle trainees. "Alle kennis die de trainee nodig heeft, op één plek. Een kwalitatief sterk aanbod, geen versnippering", aldus Corjan Aalbregt (hoofd Educatie van SRA).

Reuters Aalbregt Cluitmans 
Theo Reuters (l), Corjan Aalbregt
en Jurroen Cluitmans

Eén loket voor alle trainees en kantoren

Door deze samenwerking worden theorie en prakrijk in de opleiding verder geïntegreerd en ontstaat er een mooie oplossing voor trainees die hun assurance-uren in de praktijk niet weten in te vullen. Belangrijk in een tijd dat trainees snel kunnen worden ingezet, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. Aalbregt, Jurroen Cluitmans (opleidingscoördinator van de theoretische opleiding accountancy mkb van Full•Finance) en Theo Reuters (hoofd HRM van SRA) lichten de samenwerking toe.

Verweren tegen extra assurance-uren

Reuters: "Het was een tijdje terug dat de commotie rond de nieuwe eisen voor de Praktijkopleidingen MKB en Assurance losbarstte. Kern was dat er te veel extra assurance-uren aan trainees werden gesteld en dat simulaties door de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA) niet meer werden toegestaan. Wij hebben dat als SRA toen aangekaart en na constructief overleg met de CEA werden de eisen aan de assurance-uren naar beneden bijgesteld en simulaties weer toegestaan."

Know how en ervaring

Reuters vervolgt: "We voorzagen al dat er veel accountantskantoren zijn die niet kunnen voldoen aan de extra assurance-uren die aan de trainees worden gesteld." Zaak was dus om op zoek te gaan naar een partij met ervaring op het gebied van simulaties om trainees en accountantskantoren te ondersteunen. Full•Finance voelde daar wel wat voor. "Het was logischer om samen te werken dan om niet samen te werken. We waren er snel uit, omdat we dezelfde visie hebben over hoe we het moeten doen, over de kwaliteitsnormen die we willen hanteren, over het belang van onze samenwerking voor de trainees en de accountantskantoren", aldus Cluitmans.

Aalbregt: "Full•Finance heeft in de jaren als het gaat om simulaties een enorme know how en ervaring opgebouwd. Wij hoorden daar altijd van onze kantoren goede verhalen over. Wij bieden weer een heel goed geëquipeerd Stagebureau, waar we alles voor de praktijkopleidingen geïntegreerd aanbieden, van een nulmeting en een trainingsprogramma tot aan begeleidingsdagen en een referaat. Als we dan samen met Full•Finance simulatieopdrachten gaan ontwikkelen en uitvoeren, dan is alles voor de trainee en de kantoren van A tot Z geregeld, de één-loket-gedachte."

Geen versnippering

Cluitmans vervolgt: "De eisen waaraan een trainee moet voldoen zijn ten opzichte van de oude opleidingen enorm toegenomen. Je hebt nu een uitgebreid trainingsprogramma, begeleidingsdagen, intervisie, een referaat, enzovoort. Als je niet uitkijkt ben je als trainee veel tijd kwijt aan het bijhouden van wat je allemaal moet doen. Dat moet je voorkomen, want het is al lastig genoeg voor de trainee, zeker nu in toenemende mate trainees toch meer theorie en praktijkopleiding gelijk laten lopen. Met deze samenwerking maken we het de trainee makkelijker." Aalbregt: "Alle kennis die de trainee nodig heeft, op één plek bij elkaar in plaats van een versnipperd aanbod. Want in de vorige praktijkopleiding was dat wel zo."

Drie simulatieopdrachten

SRA en Full•Finance zijn nu bezig met het ontwikkelen van drie simulatieopdrachten, onder toezicht van de Raad van de Praktijkopleidingen. De accreditatie voor het ontwikkelen van de simulatieopdrachten is al verkregen. Cluitmans: "Een trainee kan drie assuranceopdrachten met simulaties doen. Het gaat hierbij om een jaarrekeningcontrole (eind eerste of tweede jaar van de praktijkopleiding), een prognose- en een beoordelingsopdracht (in het derde jaar). In de toekomst zullen we wellicht nog meer simulaties ontwikkelen. De groepsgrootte zal tussen de 12 en 15 man zijn en wordt door een docent/accountant begeleid. Met de drie simulatieopdrachten voldoet de MKB-trainee aan 100 van de minimaal 150 verplichte assurance-uren. Die andere 50 uren moet de MKB-trainee altijd in de eigen praktijk maken."

SRA-kantoor nabootsen

De simulatieopdrachten zijn altijd gestoeld op echte organisaties. Cluitmans: "Het gaat hier om echte bescheiden, zoals administratie en facturen. Alles wordt geanonimiseerd en gedigitaliseerd tot een accountantsdossier. In feite bootsen we een SRA-kantoor na, met onder meer complete dossiervorming, handboeken en regelgeving." Aalbregt: "De simulaties zijn dus echt uit de praktijk gegrepen, waarbij ook acteurs worden ingezet om praktijksituaties na te spelen." In opzet en uitvoering haken de simulaties in op de simulatieopdrachten van de oude praktijkopleidingen, waar goede ervaringen en reviews mee zijn behaald.

Voor elke trainee

Aalbregt: "De samenwerking, waardoor één loket mogelijk is, waarbij de trainee en het kantoor voor alles terecht kan, is ook wat accountantskantoren van ons vragen. Daar hebben ze behoefte aan. Vooral ook voor de praktijkopleiding MKB is het voor een groot deel van de kantoren best lastig om voor de verschillende typen opdrachten, de jaarrekeningcontrole en overige assuranceopdrachten, het aantal uren gepland te krijgen. Met deze samenwerking voor simulatieopdrachten en een uniek Stagebureau bundelen we een zee aan ervaring en kwaliteit, die we, desgewenst inhouse, voor elke trainee en accountantskantoor, ongeacht of ze lid zijn van SRA of klant van Full•Finance, willen inzetten."


Meer informatie over de simulatieopdrachten