Thuis in uw branche

Standaard rekeningschema voor zzp'ers

  • Publicatiedatum: 6-2-2015

De Belastingdienst heeft vanwege vragen in het beconoverleg informatie gegeven over het doel en achtergrond van de ontwikkeling van een standaard rekeningschema voor zzp'ers. Het standaard rekeningschema is een beperkter programma dan het SGR, dat onder auspiciën van SRA werd ontwikkeld.

Het aantal zzp’ers in Nederland is erg groot. Veel zzp’ers voeren geen (gestandaardiseerde) boekhouding en/of administratie. Dat levert in die gevallen dan vaak een lage kwaliteit van de aangifte op. Dat is niet in het belang van de zzp’er maar ook zeker niet in het belang van de Belastingdienst, omdat het herstel van fouten gezien de omvang van de groep veel tijd kost en de capaciteit maar beperkt is. Voor veel zzp’ers is een boekhouding met grootboeken niet nodig. Het standaard rekeningschema voor zzp’ers zal dus een veel beperkter programma zijn dan het SGR.

Het standaard rekeningsschema voor zzp’ers is gebaseerd op de IB-aangifte en voor de doorsnee zzp’er. Het kan dan ook worden gekoppeld aan de aangifte. Daarmee wordt getracht om door middel van veilige online dienstverlening de kwaliteit van de administratie te verhogen. Het gaat niet om een nieuw rekeningschema. Er is uit het bestaande RGS/SBR schema het minimum aantal rekeningen gekozen voor het voeren van een administratie en voor aansluiting op de aangifte.

Het standaard rekeningschema wordt ontwikkeld in samenwerking met zeker-online.nl. Daarmee is gegarandeerd dat aan het normenkader van de Belastingdienst voor de online administratie wordt voldaan. Zoals wellicht bekend is zeker-online.nl een stichting met publiek private samenwerking. Door zich aan te sluiten bij de stichting kunnen dus ook marktpartijen invloed uitoefenen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren