Thuis in uw branche

Wijzigingen PE: Toetsing gericht op individuele titelhouder en het kantoor

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

  • Publicatiedatum: 24-1-2022
Corjan Aalbregt en Dick Meester
Corjan Aalbregt en Dick Meester

Volgens de nieuwe regeling voor Permanente Educatie (NVPE) wordt opleiden multidisciplinair en een aantoonbaar continu proces. Dit brengt ook een aanzienlijke verandering van het PE-toezicht met zich mee. Zo is de PE-toetsing straks niet meer uitsluitend gericht op de individuele titelhouders, maar ook op de kantoren. Hoe ziet het nieuwe toetsingsmodel eruit, wat betekent dit voor een SRA-kantoor en zijn werknemers en wat is de rol van de SRA-Reviewcommissie?

De NVPE stelt andere eisen aan permanente educatie en dus komt er ook een nieuw toetsingsmodel om de hoek kijken. Ten eerste betekent het vervallen van de klassieke 40 punteneis dat de PE-toetsing wijzigt van puur kwantitatief naar kwalitatief. Daarnaast is het toezicht in het nieuwe model gelaagd.

Er is procestoezicht, gericht op de kwaliteitssystemen van de kantoren, en producttoezicht, een inhoudelijke beoordeling van de PE-portfolio’s van individuele titelhouders. Beide lagen van toezicht zijn voor de SRA-kantoren vanuit de NBA verlegd naar SRA en worden geïntegreerd in de SRA-Review. Uitgangspunten hierbij zijn coachend toetsen en een ‘level playing field’, maar daarover verderop in dit artikel meer. Eerst naar de kern van het nieuwe model: de vertaling van het kwaliteitsbeleid naar een dynamisch en strategisch opleidingsplan.

Procestoezicht

Het eerste toetsingsniveau, het procestoezicht, draait om de sturing die het kantoor geeft aan de permanente educatie van de eigen accountants. Dit is een nieuwe component die volgens Corjan Aalbregt, manager Educatie bij SRA, in de praktijk over het algemeen nog te weinig aandacht krijgt. “We toetsen straks de opzet, het bestaan en de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem rondom PE van een kantoor. In de oude situatie kreeg dit impliciet aandacht van hr, Vaktechniek of Compliance, in de nieuwe situatie gaat het erom dat de processen rond kwaliteitsbeheersing en educatie goed zijn ingericht én vastgelegd.”

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur december 2021

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur