Thuis in uw branche

Update: branchesignalering gebruikelijk loon medisch specialisten met ab 2023

  • Publicatiedatum: 3-2-2023
Medisch specialist

In deze geactualiseerde branchesignalering wordt een berekening gegeven van een door de SRA-Branche-expertgroep Medisch acceptabel geachte benadering van het gebruikelijk loon voor medisch specialisten.

Met ingang van 1 januari 2023 is de doelmatigheidsmarge afgeschaft, waardoor 100% in plaats van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in aanmerking dient te worden genomen.


Naar de branchesignalering